Hírek

Tóth-Pál Lászlóné a Magyarcsanádért Egyesület elnöke


A Magyarcsanádért Egyesület céljai teljesen megegyeznek a településen élőkével. Így feladataik közt tartják számon a természeti, kulturális értékeink megtartása mellett ifjúsági programok, ismeretterjesztő előadások szervezését, s mindent ami a magyarcsanádiak életkörülményeit befolyásolhatja. Azaz az életminőség javítása, a kistelepülés népességmegtartó erejének növelése, az épített és természeti környezetnek ápolása, fejlesztése.

Céljaik megvalósítása érdekében aktívan tenni kívánnak a környezet védelméért, a településen élők sport és szabadidős programjainak gazdagításáért, a falu idegenforgalmi vonzerejének erősítéséért, a kulturális programok szervezéséért, lebonyolításáért, előadások, továbbképzések szervezéséért, a település hagyományainak élesztéséért, éltetéséért, kirándulások, túrák szervezéséért és nem utolsó sorban az egészséges életmód növeléséért.

A tagok az egyesület elnökévé Tóth-Pál Lászlónét, titkárává Gyenge Ferencet, gazdasági vezetőjévé Popovics Krisztiánt választották. A felügyelő bizottság tagjai: Farkas Jánosné, Varga Istvánné, Papdi Istvánné és Téglás Róbert.