A beiratkozásra el kell vinni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek és a szülő(k) lakcímigazolványát, a gyermek TAJ kártyáját, a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást, elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentumot. Nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum mellett a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén. Szükség van 3 hónapnál nem régebbi orvosi igazolásra, mely szerint a gyermek közösségbe mehet, el kell vinni a gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha van ilyen), a szülők munkáltatói igazolását, a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatát.

A már jogviszonnyal rendelkező gyermekeket nem kell újra beíratni, az újonnan beíratott gyermekeket szeptember 1-től fogadja az óvoda. A gyermeket első sorban abba az intézménybe kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik, Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvi körzetében lakik.

A szeptember 1-jétől hatályba lépőrendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest