Makó

Szennyvízcsatornázás: durván ráfizet, aki nem kötött rá


A Makó és térsége szennyvízcsatornázása projekt kivitelezése és próbaüzeme sikeresen befejeződött, azonban számos háztartás elmulasztotta a csatlakozást a rendszerre, ami pénzügyi kötelezettségekkel jár – hívja fel a figyelmet a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás.

Az érintett településeken, így Makón is a próbaüzem tavaly szeptemberében eredményesen lezárult, többek között köszönhető ez azoknak a háztartásoknak, akik időben rákötöttek a gerincvezetékre, ezáltal ingyenesen használhatták a csatornát a próbaüzem ideje alatt. Azóta a szennyvízelvezetés zökkenőmentesen működik.

Számottevő azonban azoknak a háztartásoknak a száma, akik az értesítések ellenére nem kötöttek rá a hálózatra a megadott 2014. év végi határidőig, bár a csatlakozás számukra is kötelező lenne. A törvényi rendelkezések ez esetben -ha van csatorna, de nem kötnek rá- a vízfogyasztás alapján talajterhelési díj fizetését határozzák meg, amit a helyi önkormányzatnak kell kirónia. Idén januártól, azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik elmulasztották a csatlakozást, a felhasznált vízmennyiség után köbméterenként 1800 forint adókötelezettségük keletkezik. A talajterhelési díjat adók módjára hajtja be az érintett önkormányzat, amiről adófizetési időszakban értesül a tulajdonos, és egy összegben kell befizetni. Ez továbbá azt is jelenti, hogy nem fizetés esetén a bérből és a nyugdíjból is levonható a tartozás.

Még mindig nem késő megoldani ezt a problémát, ehhez mindössze annyit kell tennie az érintett háztartásnak, hogy megvalósítja a rá háruló feladatokat a bekötéssel kapcsolatban, ezáltal mentesül a talajterhelési adókötelezettség alól.

A kialakult helyzetben fontos feleleveníteni, hogyan zajlik a házi bekötés a gyakorlatban. A Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás a tulajdonosoknak három lehetőséget ajánl fel a csatlakozás kivitelezésére. Az opciók között szerepel, hogy az ingatlantulajdonos teljes egészében vagy a Társulás által minősített vállalkozó teljes egészében, vagy ketten munkamegosztással vállalják a munkát. Ez a választás a határidő lejárta után is fennáll a tulajdonosok számára. A munkamenet fázisai a szükséges földmunka burkolatbontásokkal és burkolat helyreállításokkal együtt. Továbbá le kell fekteti a szennyvízcsövet az ingatlantól a gerinccsatorna kiépített csonkjáig, és csatlakoztatni azt. A szennyvízcső műszaki követelményeiről az ingatlantulajdonosok a Társulás honlapján és ügyfélszolgálatánál tájékozódhatnak. Kétféle rendszert alkalmaznak Makó és térsége esetében szennyvíz elvezetésére, a gravitációs és a nyomás alatti csatornahálózatot. A nyomás alatti rendszer sajátosságai, hogy a kivitelezés során egy beemelő aknát és egy szivattyút is be kell építeni, ez azzal jár, hogy az ingatlantulajdonosnak áramellátást kell biztosítani hozzá. Mindkét technológiát több éve, több ezer háztartásban sikeresen alkalmazzák.

Eddig a nyomás alatti bekötés költségeit részben a projekt állta. Most már azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos korábban nem tette lehetővé a kivitelezők munkáját a fennálló költségek teljes egészében a tulajdonost terhelik, azonban a nyomás alatti rendszer esetében a Társulás továbbra is ingyenesen biztosítja a szivattyút és a beemelő aknát.