Makó

Bíróság előtt a kiszombori diákot bántalmazó tanár


Makó Híradó

A vádirat lényege szerint H. S. T. vádlott testnevelés, földrajz szakos tanár tavaly május 16-án egy a kiszombori általános iskolában általa tartott testnevelés óra közben a kiskorú sértettet a tornateremből kiküldte az ellenőrző füzetéért, mivel a gyermek futás közben egy zsámolyba belerúgott. A gyerek (aki azóta már nem az iskola diákja) kifelé menet a jobb keze középső ujját felemelve a vádlott felé mutatott. A tanár ekkor a gyerek ment az üres folyosóra, ahol azt a nyakánál fogva egy ízben a falhoz szorította kezével, miközben emelt hangon, indulatosan beszélt hozzá. A tanár aki cselekményét közfeladata ellátása során valósította meg, a bántalmazást követően a sértettet visszaküldte a testnevelés órára. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

A mai tárgyaláson H. S. T. dr. Lakatos Lajos Sándor bíró kérdéseire elmondta: a diák futás közben belerúgott a tornaterem egyik zsámolyába, ezért kiküldte őt az ellenérzőjéért, mire a diák menet közben valóban jobb kezének középső ujját mutatta felé. Majd miután a tornaterem előtéréből puffanó hang hallatszott, a tanár a fiúgyerek után ment a szűk folyosóra. Itt a gyerek – a vádlott vallomása szerint – “Nesze b-meg!” szavakkal nyújtotta felé az ellenőrzőt, majd rúgó mozdulatot tett felé, mire a pedagógus megijedt, s kezével a gyereket annak nyakánál fogva a falhoz lökte. Hozzátette, hogy egészen addig nem gondolta, hogy a történteknek, melyet nagyon megbánt, következménye lenne, mígnem aznap délután meg nem jelentek az iskolában a rendőrök.

A vádlott mutatja a bírónak a bántalmazás helyszínét a tornaterem alaprajzán.

A bíró kérdésére az is kiderült, hogy a tanár 175 centi magas és 115 kiló, míg a kiskorú sértett ekkor 160 centi magas és 95 kilós volt. Mint kiderült, a gyerek büntetésként fogta fel, hogy futnia kellett. Ezt a vádlott azzal magyarázta, hogy a kiszabott távot minden tanulónak le kellett futnia, azoknak is akik menet közben megálltak.
A pedagógus elmondta, hogy korábban nem volt feszültség közte és tanítványa között, igaz többször is szólt neki, hogy az iskolában előírt felszerelésben legyen a tesi órán azaz ne hosszú, hanem rövid nadrágban tornázzon.

A sértett tanúként beidézett édesanyja és nagymamája is elmondták, hogy a gyereknél nem tapasztaltak odahaza magatartásproblémákat, indulatos viselkedést. A fiú 5-ös magatartás jegye is ezt bizonyítja. A történek után a gyerek felzaklatva érkezett haza, az édesanya végül a sérülések alapján tett feljelentést.

A bíróság által kirendelt orvosszakértő a rendelkezésére áll látlelet és a fényképek alapján megállapította. hogy a gyermeket nem fojtogatta, csak kézzel a falhoz tolta a tanár, aki ezzel 8 napon belül gyógyuló sérüléseket okozott, melyeknek a későbbiekben sem lesz egészségre káros következménye.

A szülő és a nagymama is egybehangzóan állították, hogy a történtek után felkereste őket az iskola igazgatója és helyettese, azért, hogy vonják vissza a tanár ellen tett feljelentést.
Az iskola egyébként még akkor lépett az ügyben, a diák tantestületi írásbeli megrovást kapott, míg pedagógust írásbeli fegyelmivel sújtották.

A bíróság a történtek és a körülmények további tisztázása érdekében kívánja meghallgatni az iskola vezetőit, illetve a kiskorú sértettet, illetve a kiskorú tanúkat is, ezért a tárgyalást egyelőre elnapolta.