Makó

20 milliót faragtak le a Hagymatikum támogatásából


Korom András – Makó

Bár a Hagymatikummal a kormánynál tett lépésekkel kapcsolatos előterjesztést levették a mai testületi  ülés napirendjéről, mert a cég átvilágítása még nem fejeződött be, a  Makói Gyógyfürdő Kft. idei üzleti tervének tárgyalásakor másfél órás vita bontakozott ki a Hagymatikum városi támogatásával kapcsolatban.

Kiderült ugyanis, hogy a fürdő dolgozói tavaly egyhavi jutalmat kaptak, ami összesen 10 millió forintot jelentett. Scheitzner Beáta igazgató elmondta: 2014-ben a fürdő támogatására – a tervezett 140 helyett – csak 95 milliót hívtak le.


Hadik György (Fidesz-KDNP) települési képviselő, az ügyrendi-pénzügyi bizottság elnöke azonban azt mondta, hogy számításai szerint a Hagymatikum költségvetésében 50 százalék fölötti a bérköltség. Ráadásul a 95 milliós tavalyi támogatás mellett a fürdő kapott 20 milliós hitelt is a várostól, az önkormányzat állta az élménycsúszda 14,4 milliós építésének költségét,  s 5 milliót adtak az egyik város alapítványon keresztül. Úgy számolta, hogy a fürdő összes működési költsége 137,2 millió volt, s ehhez jött a gyógyászat kezelések városi támogatása is.
Javasolta ezért, hogy a 70 milliós idei támogatás összegét 50 millióra csökkentsék, a Gyógyfürdő Kft. üzleti tervét ennek megfelelően dolgozzák át.

Erre Scheitzner Beáta igazgató azt mondta, hogy ez esetben egyezzenek meg abban, mit számolhatnak el támogatásként.

Marosvári Attila (PSZM) települési képviselő hozzászólását azzal kezdte, hogy mérhetetlen ellenállást érez Hadik Györgyben a fürdő ellen. Elmondta, hogy 33 millió forint tb-támogatás városi típusú támogatás, s az önkormányzat érdekelt abban, hogy ezt felhasználják, hiszen ez a makóiak és a kistérségben élők gyógykezelését, egészségmegőrzését célozza. Ráadásul ezt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár is támogatja.

– A 70 millióból finanszírozzuk a makóiak 50 százalékos kedvezményét. Úszásoktatásnál sem a teljes költséget kell fizetni, a város adja ezt a gyerekeknek, csak formálisan tűnik úgy, hogy a Makó ezzel a fürdőt támogatja – mondta. A képviselő számításai szerint csupán 27-28 millió forint a Hagymatikum vesztesége, miközben régi fürdő az utolsó években 90-100 milliós ráfizetést termelt. Marosvári Attila hangsúlyozta: ráadásul a Hagymatikum két év alatt kb. egymilliárdos turisztikai beruházást indukált a városban.

Farkas Éva Erzsébet polgármester minderre azzal reagált, hogy nincs szó a kedvezmények és az OEP támogatás megszüntetéséről. Czirbus Gábor alpolgármester pedig közölte: nincs nagy esély a fürdő tervezett 1,5 milliárdos további fejlesztésnek támogatására. A Hagymatikum egyébként 2012-ben 70 millió, 2013-ban 176 millió, tavaly pedig 95 milliós városi támogatást kapott, erre az évre csak jelezte a  70 milliós igényét. Ráadásul 20 százalékos bevételnövekedéssel számoltak az üzleti tervben. Hozzátette: ugyanakkor csak ha nyereséges lesz, s megérdemlik az emberek, akkor fizessen a város plusz juttatásokat.

Weszelyné Végsheő Henriett (Fidesz-KDNP) képviselő szerint meddő a vita, hiszen sem a tavalyi zárás, sem a Hagymatikum  átvilágítás eredménye nem került még a testület elé.

Hadik György újbóli felszólalásakor azt kérdezte: az ügyvezető asszony tájékoztatta az önkormányzat, hogy 10 milliót a veszteséges fürdőnél jutalomként fizet ki? Hangsúlyozta, nem a makóiak fürdőtámogatását tette szóvá (Makó kártyával félárú a belépő), hanem csak a takarékos gazdálkodásra akarta felhívni a fürdővezetés figyelmét.

Török Miklós (DK) képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a körülbelüli 30 milliós támogatás a város 3 milliárd 160 milliós költségvetése 1 százaléka, annyi, mint a tavaly év végén a nyugdíjasoknak adott pénz. – Csapkodnak a villámok a fürdő, mint zászlóshajó fölött, hullámzik a tenger, ne akarjuk már mi meglékelni! – világította meg szemléletes példával, hogy látja a Hagymatikum helyzetét.

Farkas Éva Erzsébet polgármester a vitát azzal rekesztette be, hogy a polémiát a gyógyfürdő belső vizsgálata lezárása után tudják majd folytatni.
Hadik György módosító indítványát, miszerint a Gyógyfürdő Kft. 70 millió helyett csak 50 milliós városi támogatással számolva dolgozza át üzleti tervét, a testület 8 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással fogadta el.