Makó

Kinyílt a SZIGNUM Mű-termének ablaka


Oláh Nóra – Makó

A Magyar Kultúra napjának ünnepléséből az újra a régi helyszínen, Karsai Ildikó grafikusművész vezetésével működő Városház Galéria sem maradhatott ki: a karácsonyi rajzpályázat legsikeresebb alkotásainak bemutatása után most újra gyermekrajzok kerültek a paravánokra – ezúttal a „Szignum Mű-Terem” címet viselő tematikus anyag hozta nézőközelbe az intézményben folyó alkotómunkát. Nagy jelentőségű esemény ez az iskola életében, hiszen 20 esztendő óta először nyílt alkalom városi  részvételre. Ahogy Szűcs Péter igazgató fogalmazott: „A Szignum Mű-Terem egy ablak az intézményünkre. Arra a magvetésre, amelynek kisarjadt veteményes terméseit már ismerhetik sokan a városban: a szeretetszolgálatot, a sportéletet, a legmagasabb szintű idegen nyelvi tanulmányokat, a közösségteremtést.”

Beszélt továbbá arról a rendezőelvről is, amely a kiállítás egészét áthatja – ez pedig az egyén és a közösség viszonya. Az egyéné, hiszen az alkotófolyamat alapvetően egyéni tevékenység formájában realizálódik, ugyanakkor a közösség hatására teszi ezt, akár egy adott tematika vezényszavára, akár pedig egy-egy csoportos produktumhoz teszi hozzá saját kreativitását. A sokarcúság és az egységesség így tud szemet gyönyörködtető szintézist teremteni. Egy alkotóközösségnek természetesen értő vezetőre is szüksége van, ezt az iskola meg is találta Brzózka Marek szobrászművész-művésztanár személyében, aki már 5 éve formálja-alakítja az intézmény vizuális arculatát, alkalmankénti projektmunkáival szinte alapjaiban megmozgatja egész környezetét. Személyében a szakmai-művészi profizmus mellett a szellemiség és értékrend terén ugyancsak maximálisan a közösségbe illeszkedő embert nyert az iskola. Alkotótevékenységét a városi betlehem figuráiban is megcsodálhatták a város lakói.

A kiállítás újszerű gondolatokkal, átértelmezett feladatokkal, fantáziaébresztő megnyilvánulásokkal nyitott ablakot a nézők és e sajátos alkotói világ között. Ráadásul nemcsak a vizualitás varázslata, a festő-rajzoló növendékek keze munkája tette ünneppé ezt az alkalmat – a megnyitón „szót kapott” a költészet, az ének és a zene is: Pásztor Anna népdalt énekelt, Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét Zádori Bence 12. osztályos tanuló szavalta el, Csonka Patrik, Juhász Gábor és Szűcs András Radnóti Miklós: Bájoló című megzenésített versét adták elő. Felkészítő tanáraik Mészáros Ildikó és Szűcsné T. Kiss Gabriella.

A kiállítás február 10-ig tartó időtartama alatt egy alkalommal tárlatvezetéssel is várja az érdeklődőket: február 5-én Brzózka Marek művésztanár mutatja be diákjai munkáit.