Makó

Még a falu karácsonyfáját is a földeáki önkéntes tűzoltók állítják fel


Az önkéntes tűzoltók a megye számos pontján segítik a katasztrófavédelem munkáját, riasztható állományuk évente több mint száz alkalommal közreműködik veszélyelhárítási-, tűzoltási- és műszaki mentési munkálatokban. Sokszor ők érnek ki elsőként a kárhelyszínre, és elsődleges beavatkozóként kezdik meg a mentési munkálatokat. 2013-ban 102 esetben, míg a tavaly 138 alkalommal értesítette őket a Csongrád megyei műveletirányítási központ.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján főleg szabadtéri tűzeseteknél és műszaki mentéseknél segítették a hivatásos parancsnokságok munkáját. 2014-ben kiemelkedő volt az ÖTE-k által végzett műszaki mentések száma, amelyet a nyári viharok okozta károk felszámolása emelt meg.  Riasztották már őket nagyobb lakástűzhöz, de mentettek már a hóviharban elakadt tűzoltóautót is. A nagy esőzések idején éjszakákon át dolgoztak, szivattyúzással védték a települések ingatlanjait.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek kihasználják a pályázati lehetőségeket. A BM OKF legutóbb 2014-ben írt ki tendert az egyesületek fejlesztése érdekében. Országos szinten 300 millió forintot biztosítottak a pályázók számára. Csongrád megyében összesen tizenegy szervezet pályázott és nyert, ami hétmilliós fejlesztéseket tett lehetővé. A nyertesek között voltak az ásotthalmi, a balástyai, a fábiánsebestyéni, a földeáki, a maroslelei, a mártélyi, a mórahalmi, a ruzsai, a sándorfalvi és a szegvári önkéntesek, valamint a szegedi vízi mentő és tűzoltó szakszolgálat. 

  Az egyesületek átlagosan hatszázezer forintot nyertek. Ezt az összeget az eszközpart fejlesztésére és bővítésére fordíthatták, de a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a Magyar Tűzoltó Szövetség pályázata a tűzoltók oktatását is támogatta. Ezen kívül az egyesületek a feladataihoz kapcsolódó tűzoltási-, műszaki mentési-, ifjúságnevelési-és hagyományőrzési tevékenységéhez kapcsolódó technikai ellátás javítására, az üzemeltetési költségekre fordíthatták az elnyert összeget.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai feladataikat főállású munkakör betöltése mellett végzik. Az egyesületek beavatkozó állományához csatlakozhat bárki, aki betöltötte a 18. életévét. Fontos, hogy az önkéntes tűzoltók megfeleljenek az előírt orvosi vizsgálatokon. Magyarországon egyre több nő is jelentkezik az önkéntesek sorába. Míg hivatásosként csak férfiak tölthetik be a tűzoltói munkakört, addig az önkéntesek között egyre nagyobb számban találkozhatunk a gyengébbik nem képviselőivel. Minden beavatkozó önkéntes tűzoltónak el kell végeznie a negyven órás tűzoltó alaptanfolyamot. Az oktatások során többek között elsajátítják a fecskendőkön található eszközök pontos és szakszerű használatát.

Az önkéntesek társadalmi szerepe is jelentősen felértékelődik a kisebb településeken. A tagok rendszeresen részt vesznek a helyi rendezvényeken. Földeákon például a helyi önkéntes tűzoltók állítják fel minden évben a falu karácsonyfáját. A falunapok és egyéb ünnepségek alkalmával rendszeresen szerveznek tűzoltási-és műszaki mentési bemutatókat. Évente több alkalommal tartanak elméleti és gyakorlati felkészítéseket az iskolákban, nagy hangsúlyt fektetve a megelőzés fontosságára.

 Működésüket minden helyi önkormányzat – a lehetőségeihez mérten – rendszeresen támogatja, emellett helyi vállalkozók, civilszervezetek és több esetben a helyi egyházközségek adományaira is számíthatnak. A helyi ismertségnek köszönhetően az egyesületek évről-évre nő az adózók által biztosított 1%-os felajánlásokból befolyt összeg is.

Az egyesületek működésének köszönhetően sok esetben sokkal rövidebb idő alatt érkezik a segítség a kárhelyszínekre. Az önkéntes tűzoltók jelenléte és segítőkészsége növeli a lakosok biztonságérzetét. Ezért is fontos minden egyesület életében az utánpótlás-nevelés. Az egyesületek gondoskodnak arról, hogy a fiatalokat is megfertőzzék a szakma szeretetével. Az ifjúság rendszeresen képviselteti magát a megyei tűzoltóversenyeken, ahol elméleti és szakmai tudásukat mérik össze. A megyei csapatok rendre dobogós helyen végeznek az országos fordulókban is.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai elkötelezettek a hivatás iránt. Véleményük szerint az önkéntesség az „ingyen munkán” túl fontos társadalmi értékeket közvetít. Áldozatvállalásuk, segítőkészségük példamutató.  

Fotó: Csongrád MKI/archívum