Makó

Még nincs végleges döntés a gimnázium bezárásáról


Az Esély a Hátrányos Helyzetűeknek Közhasznú Alapítvány (székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14.) képviselője Dr. Budai Géza 2014. január 12-én tájékoztatta a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, hogy a 2014/2015. tanév második félévétől meg akarja szünteti a fenntartásában működő Rogers Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát és a Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskolát.

A megszüntetésre vonatkozó végleges döntését az Alapítvány kuratóriuma még nem hozta meg.
Az intézkedés indokaként az állami támogatásnak a Magyar Államkincstár részéről 2014. október 1-től történő felfüggesztését jelölte meg.

A két megszűnő intézmény Csongrád, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben mintegy 1120 fős tanulólétszámmal rendelkezik, amelyből a tanköteles korú tanulók száma 100. Az érintett pedagógusok létszáma 114.

A bejelentést követően a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (9) bekezdés alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerületének segítségével megkezdtük a kijelölhető, a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók felvételét biztosító középiskolák felmérését. Alapítványi fenntartású intézmény megszűnése esetén ugyanis a Kormányhivatalnak kizárólag erre van felhatalmazása a jogszabályok szerint.

A kijelölésre kerülő iskolák nem tagadhatják meg a hozzájuk jelentkező tanulók felvételét, de a szülők és a tanulók dönthetnek arról, hogy a kijelölt iskolákban folytatják-e a tanulmányokat, vagy a szabad iskolaválasztás jogával élve más állami vagy nem állami fenntartású intézményekbe jelentkeznek át. Erre tanév közben is van lehetőség.

A Rogers Gimnázium tanköteles korú tanulóinak elhelyezésére előreláthatólag a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskolában fog sor kerülni, azonban az átvételük folytán szükségessé váló új osztályok indítására csak az állami intézményfenntartó központ (KLIK Budapest) engedélyével kerülhet sor.

A kormányhivatal döntése természetesen majd a szakképzésben részt vevő tanulók elhelyezésére is kiterjed, azonban a kijelölhető iskolákban nem minden, a megszűnő intézményekben oktatott szakmát oktatnak, ezért határozatunkban – tájékoztatásul – meg fogjuk jelölni azokat a nem állami fenntartású megyei középiskolákat is, amelyek a megszűnő intézményekkel azonos képzési profillal rendelkeznek.

Tekintettel arra, hogy a megszüntetésre vonatkozó végleges döntését az Alapítvány kuratóriuma még nem hozta meg, a gyermekek elhelyezését érintően érdemi döntést hivatalunk még nem tud hozni.

Amikor a kuratórium dönt az iskolák bezárásáról, újabb, részletes tájékoztatást adunk a határozattal kijelölt és ajánlott intézményekről, segítve a szülők és tanulók döntését. A kormányhivatali határozat tartalmát egyébként dr. Budai Géza, illetve a két, megszűnő intézmény vezetése köteles ismertetni az érintettekkel.
 
Varga Márta
kommunikációs vezető
Csongrád Megyei Kormányhivatal