Makó

Állampolgársági eskü a makói városházán


Makó polgármestere ünnepi köszöntőjében elmondta: 10 éve lesz annak, amikor népszavazáson foglalt állást egy fontos kérdésről az ország. A kérdés arra vonatkozott, hogy külön kérelmükre magyar állampolgárságot kapjanak-e azok a magukat magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon élő, nem magyar állampolgárok, akik magyar nemzetiségüket a „magyar igazolvánnyal” vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolják. Mádl Ferenc, az akkori köztársasági elnök 2004. december 5-re írta ki az ügydöntő népszavazást, amelynek eredménye az Országgyűlés számára kötelező érvényű lett volna. A kezdeményezők véleménye szerint az “igen” válasz győzelme esetén az Országgyűlésnek a kedvezményes honosítás egy új esetéről kellett volna törvényt alkotnia. A népszavazás azonban nem volt eredményes az alacsony részvétel miatt.
Az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló törvény, a második Orbán kormány első döntései közé tartozott és 2010-ben lépett hatályba.

– Meggyőződésem, hogy a határon túli magyarok magyar állampolgárrá válása mérföldkő volt a szentistváni nemzet határon átnyúló egyesítése útján. Önök pedig jelesre vizsgáztak hazaszeretetből akkor, amikor ennek alapján igényelték a magyar állampolgárságukat  – emelte ki Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere.