Makó

Pályázattal emelték a makói szociális ellátás színvonalát


A modellprojekt keretén belül képzések, tréningek és tudásbővítő projektelemek szerepeltek, 1540 órában, 250 személy részére. Ezen az Egyesített Népjóléti Intézmény dolgozói és az alapszolgáltatást igénybevevők/hozzátartozók vehettek részt. A projekt sikerét bizonyítja, hogy a célcsoport létszáma a zárás időpontjára 250-ről 455-re emelkedett.

A makói önkormányzat még 2012-ben vizionált egy modellt, aminek keretén belül a fenntartásában lévő Egyesített Népjóléti Intézmény szakmai színvonalát és hatékonyságát magasabb szintre kívánta emelni. Ehhez az Európai Unió pályázati keretrendszeréből hívott le fedezetet.

A tavaly megkezdett  képzések, tréningek és tudásbővítő elemek széles palettán keresztül kínáltak megújulási lehetőséget mind az Egyesített Népjóléti Intézmény dolgozóinak, mind az alapszolgáltatást igénybevevőknek/hozzátartozóknak. A felkínált 17 projektelem az önként jelentkezők számára új ismereteket, technikákat és módszereket mutatott be, tett közzé. Az új ismeretekből, technikákból és módszerekből minden résztvevő annyit és olyan mértékben/mélységben sajátíthatott el, amivel a mikro- és makró közösségében megújult társadalmi szereplőként tud színre lépni. A programban nemcsak a tudás átadása szerepelt az elsődleges célok között, hanem az esélyegyenlőség és környezettudatosság is.