Hírek

Fát ültettek a Vertán-telep létrehozója tiszteletére


Weszelyné Végsheő Henrietta (Fidesz-KDNP) kezdeményezésére, Gáspár Sándor (MSZP) települési képviselő támogatásával ültették el az emlékfát, mint az összefogás fáját.

Vertán Endre azzal tette a makóiak számára felejthetetlenné nevét, hogy az Arad-Csanád-Torontál Közigazgatásilag Egyelőre Egyesített Vármegyék egykori főjegyzőjeként 1927 januárjában előterjesztette az egész vármegyére kiterjedő munkásház építési tervezetet. Kezdeményezésére a megye a makói Ardicsban 45 hold 1510 négyszögöl területet vásárolt 1687 tulajdonostól munkásházhoz szükséges parcellák kialakítására.

A munkásházépítés alaptőkéjét a vármegyei alapból és a helyi pénzintézetektől fölvett összegből fedezte. A megye a telkeket négyszögölenként 3 pengő 20 fillérért vásárolta meg, és minden nyerészkedés nélkül adta tovább a vásárlóknak. A házhoz juttatottak vállalták, hogy a telek árát három éven belül megfizetik a megyének. A nagy lakásínség miatt csaknem ezer igénylőből szociális rászorultság alapján választották ki azt a 396 családot, akik az akkori viszonyok szerint korszerű egységes terv alapján felépíthették lakóhelyüket. A telepen négy kutat is fúratott a munkálatokat elejétől végig követő főjegyző.

A testületi ülésen elhangzott, hogy Vertán Lajos sírját is rendbe téteti a város.