Hírek

Megfelelő a védelmi művek állapota az Alsó-Tisza vidékén


Az érvényben lévő kormányrendelet értelmében, a védekezésre való felkészülés keretében, évente egy alkalommal felül kell vizsgálni az ár- és belvízvédelmi műveket, azok műtárgyait, tartozékait, valamint a védekezési berendezések, gépek, eszközök és felszerelések állapotát. Ezek tudatában idén is elvégezték munkájukat az ATIVIZIG egyes szakbizottságai.
A felülvizsgálatok – bejárások – szeptembertől novemberig történtek, melyeken a vízügyi igazgatóság területileg illetékes szakemberei (ár- és belvízvédelmi szakaszvezetője, szakaszmérnöke, gát- és csatornaőre, az üzemelést irányítók) és vezetői vettek részt.

A több mint két hónapos program eredményeit, tapasztalatait a vízügyes szakemberek kiértékelték, s a szükséges feladatokról intézkedési tervet készítenek a következő évre vonatkozólag.

A belvízvédelmi szemlék során a szakemberek bejárták az igazgatóság kezelésében lévő, mintegy 1200 km hosszú csatornahálózat meghatározó helyeit és műtárgyait, ellenőrizték a szivattyútelepeket és csatorna őrtelepeket. Az eddig társulati kezelésben lévő (állami tulajdonú) vízrendezési és vízhasznosítási művek mintegy 3200 km hosszban, valamint az ehhez tartozó 80 db szivattyútelep is az idei évtől az ATIVIZIG kezelésébe kerül át. Ezen kívül egyeztetések folynak további kb. 400 km hosszúságú önkormányzati csatornák üzemelésre való átvételéről is. A közel 3600 km hosszú csatornák jellemző szakaszait is felülvizsgálták a vízügyi szakemberek.

A korábban is ATIVIZIG kezelésében lévő műtárgyak mintegy 80 %-a üzemképes, néhány esetében kisebb javításokra van szükség. A nagyobb javítási munkáltatokat igénylő, illetve üzemképtelen műtárgyak száma csekély. Az igazgatósági belvízvédelmi művek az idén elvégzett preventív beavatkozásoknak, a közfoglalkoztatásnak, és a vízszolgáltatás érdekében történő gaztalanításnak és kotrásoknak köszönhetően a megelőző évek fenntartási szintjén vannak.

A felülvizsgálat az árvízvédelmi és folyószabályozási művekre is kiterjedt. A mértékadó védelmi szintre történő kiépítés üteme az utóbbi években, az uniós források felhasználásával vett ismét lendületet. Az idei évben fejeződött be az árvízvédelmi fal kiépítése Csongrádon, Szeged belvárosában, illetve az ún. torontáli térségben (Tisza és Maros bal part) pedig jelenleg is zajlanak az árvízvédelmi beruházási munkálatok. Az árvízvédelmi biztonságot nagymértékben befolyásoló, azonnali beavatkozást igénylő keresztező műtárgyat a felülvizsgálatok során nem találtak a vízügyi szakemberek. Az igazgatóság kezelésében lévő hajózóúton található akadályok eltávolításra, a hajózási jelek felújításra kerültek, melyek láthatóságát cserjeirtással biztosították az igazgatóság munkatársai. A Szegedi Medencés Kikötő üzemeltetési feladatait szintén az ATIVIZIG látja el. A kikötőben kereskedelmi célú vízi határátkelőhely létesítésére/felújítására nemrégiben uniós támogatást (IPA) nyert az igazgatóság.
Az érvényben lévő nemzetközi egyezményeknek megfelelően közös bizottsággal felülvizsgálatra kerültek a magyar – román és magyar-szerb közös érdekeltségű ár- és belvízvédelmi művek is, melyekről a szakemberek megállapították, hogy feladatukat megfelelően ellátják.

Összességében kijelenthető, hogy az igazgatóság működési terültén lévő ár- és belvízvédelmi művek védképessége megfelelő. A személyi állomány felkészültsége jó, az esetleges védekezési feladatok megoldására alkalmas. Az árvízvédelmi biztonságot közvetlenül veszélyeztető azonnali beavatkozást igénylő jelenség nincs, az árvízvédelmi rendszer az Alsó-Tisza vidékén képes a mértékadó árhullámok okozta veszélyek elhárítására.

Kádár Mihály
műszaki igazgató helyettes