Makó

Farkas Éva megköszönte a felmentett cégvezetők munkáját


Az önkormányzat állandó bizottságai négy kültagjának esküjével kezdődött a ma délelőtti makói testületi ülés, melyen a képviselők minimális módosítással jóváhagyták a roma és román nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodásokat. A képviselők ahhoz is hozzájárultak, hogy a két kisebbségi önkormányzat az eddig megszokott helyén folytassa tovább munkáját.

Farkas Éva polgármester a városi cégek, illetve az ENI vezetőinek felmentése tárgyaláskor elmondta: az új városvezetés és a többségi frakció új szervezeti struktúrában és személyi változásokkal kívánja tovább működtetni a város intézményeit, ennek része az eddigi cégvezetők illetve az ENI intézményvezetőjének felmentése. Mindannyian, így Mucsi Attila, a Makói Városgazdálkodási (korábbi nevén Kommunális Szolgáltató) Nonprofit Kft. és a Városfejlesztő Kft., Bálint Márta, a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. valamint Rácz Csaba, a makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője közös megegyezéssel távoznak. A testület, szintén közös megegyezéssel, közalkalmazotti jogviszonya fenntartása mellett visszavonta Szűcs Antalné, az Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezető vezetői megbízását.

A városi cégek vezetésével a november 15-től november 30-ig tartó átmeneti időszakra azt a Nagy Nándort bízták meg, aki már vezette a Kommunális Szolgáltató Kft-t. Nagy Nándort csak a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. vezetése miatt illeti meg havi 350 ezer forintos fizetés, a másik két városi cég vezetéséért azonban nem. Az ENI vezetői tisztére pályázatot írnak majd ki, addig a helyettese irányítja az intézményt.

Farkas Éva közölte: a november 26-i testületi ülésen hoznak döntést arról kik vezessék a városi cégeket a jövőben. Makó polgármestere a makóiak nevében köszönte meg a távozó vezetőknek többéves munkájukat, s további szakmai sikereket kívánt nekik.

A cégvezetők felmentésével foglalkozó napirendi pontos során csak a Makói Városi Televízió Kft-t eddig vezető Rácz Csaba, felmentése kapcsán volt kisebb vita.
Zeitler Ádám (Jobbik) fontosnak tartotta, hogy az új cégvezetők vezetők szakemberek legyenek. Szerinte a makói tévé  eddig pártatlanul töltötte be közszolgálati funkcióját. Hangsúlyozta: tart attól, hogy egy új vezetővel ez megváltozhatna. Az új vezetőtől azt kérte, hogy ügyeljen a fiatalos tévés gárdára, a képviselő-testülettől pedig azt, ne essen abba a hibába, hogy a tévét propaganda célra használja fel.

A bizottságok kültagjai eskütétele.

Marosvári Attila (PSZM) sajnálta, hogy a szervezet átvilágítása az oka a cégvezetők felmentésének, nem az, hogy nem velük képzelik el a jövőbeli együttműködést. Úgy vélte: nagyon fontos lesz, kik fogják őket felváltani. Azt kívánta, hogy a város kulturális életét, tévéjét, városüzemeltetését olyan személyekkel működtesse a testület, akik megfelelő szakismerettel, tapasztalattal teszik majd azt, s meghaladják az eddigi cégvezetők munkáját. Hozzátette: a majdani cégvezetőkről 5 év múlva újabb döntést hoz majd az akkori új testület.
Weszelyné Végsheő Henriett (Fidesz-KDNP) felhívta Marosvári Attila figyelmét arra, hogy közös megegyezéssel válnak el a cégvezetőktől, s a jelenlegi vezetés értékrendje nem egyezik az előző városvezetésével.
Toldi János (Fidesz-KDNP) szerint is a köszönet mindenkinek jár, de akkor, amikor itt van annak az ideje. A képviselő nem értette, hogy ha párttalan volt a tévé, akkor ciklusokon keresztül miért kellett szóvá tennie az akkori ellenzéknek annak egyoldalúságát? – Nem várjuk el, hogy 5 évre való előrelátással megfenyegetjük a még ki sem nevezett ügyvezetőket – reflektált Marosvári Attila mondandójának ezzel kapcsolatos részére.

Farkas Éva polgármester pedig Marosvári Attila felszólalására azzal reagált, hogy a városvezetés más szemléletmóddal kívánja folytatni a cég és intézmények működtetését, mint ahogy az előző tette.