Makó

Teljes átvilágítást kezdeményez a makói Fidesz


A Fidesz makói szervezete felkéri Farkas Éva Erzsébet polgármester asszonyt, hogy – választási programjának megfelelően – haladéktalanul kezdje meg Makó város önkormányzatának, polgármesteri hivatalának, intézményeinek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságoknak a teljes körű, minden részletre kiterjedő pénzügyi-, jogi-, szervezeti-, és működésbeli átvilágítását. A napokban a sajtóban megjelent információk alapján ugyanis joggal feltételezhető, hogy mind a polgármesteri hivatal, mind az intézmények és gazdasági társaságok működése nem felel meg sem a jogszabályi követelményeknek, sem a tisztességes működés alapelveinek.

Kérjük, a vizsgálat terjedjen ki arra is, sor került-e Buzás Péter polgármesterségének utolsó napjaiban rövid, vagy hosszú távú kötelezettségek vállalására. Információink szerint ugyanis a választást megelőző hetekben tucatszám módosítottak, hosszabbítottak meg szerződéseket, amelyek kedvezményezettjei általában Makóhoz nem kötődő vállalkozások voltak. Álláspontunk szerint ezek nem csupán jogi szempontból aggályosak, de a jó erkölcsbe is ütköznek, és az önkormányzatra jelentős, akár több tízmilliós költségvetési terhet rónak.

Felkérjük Farkas Éva Erzsébet polgármester asszonyt, hogy amennyiben az átvilágítás igazolja ezeket az információkat a vizsgálat eredményeit felhasználva minden jogi eszközt vegyen igénybe ezen szerződésmódosítások felülvizsgálatára és megsemmisítésére. Kérjük, nevezze meg az anyagi károkért felelős személyeket, tegye meg a szükséges jogi lépéseket felelősségre vonásuk érdekében, valamint tájékoztassa a nyilvánosságot a vizsgálat és a felelősségre vonás eredményeiről.
 

Makó polgárainak nem csupán joguk, de már lehetőségük is van arra, hogy megismerjék az önkormányzat működését, korrekt tájékoztatást kapjanak a város forrásainak felhasználásáról, és megtudják, hogyan bánt Buzás Péter a város adófizetőinek pénzével.

Makó, 2014. november 12.

A Fidesz makói szervezete