Makó

Felfüggesztették a napokban kiküldött makói víz- és szennyvízszámlákat


A makói önkormányzata az elmúlt hetekben értesült arról, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. megkezdte a városban az új KEOP projekt keretében megvalósult házi bekötések esetében a szennyvízszolgáltatásra vonatkozó számlák kiküldését. A számlázás – tekintettel arra, hogy a lakosság erről előzetesen nem kapott információt – jelentős mértékű lakossági értetlenséget és esetenként felháborodást váltott ki.

Az új önkormányzat szembesülve a helyzettel, haladéktalanul egyeztetésre hívta fel az ALFÖLDVÍZ Zrt.-t. Az egyeztetésen a makió önkormányzat és az ALFÖLDVÍZ Zrt. vezetése megállapodott arról, hogy a számlázással kapcsolatos vitás kérdésekben (mely időponttól kezdve díjköteles a szennyvízszolgáltatás Makón) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) jogi iránymutatását kérik. Ezen jogi iránymutatás megszületéséig az ALFÖLDVÍZ Zrt. vállalta, hogy további szennyvízszolgáltatásra vonatkozó számlát a KEOP projekt által érintett szolgáltatási területen nem küld ki, a már kiküldött számlák meg nem fizetése esetére a számlatartozás jogkövetkezményeit nem érvényesíti. Azon érintett felhasználókkal, akik időközben az esedékes számlát befizették, a MEKH jogi iránymutatását követően az abban foglaltaktól függően, szükség esetén visszamenőlegesen megtörténik a pénzügyi elszámolás. A jogi iránymutatás eredményéről mind az önkormányzat, mind az ALFÖLDVÍZ Zrt. megfelelő módon tájékoztatja majd a város lakosságát.

Az új Önkormányzat bízik abban, hogy Makón – a jogi szabályozásoknak megfelelően – a lakosság érdekeit szem előtt tartva kerülnek tisztázásra a számlázással kapcsolatos kérdések.