Hírek

Védekezzünk a fagy ellen – a szükséges óvintézkedések


A fagy kiengedésekor elfolyt vizet, a mérőcsere költségeit és a szétfagyott, nem javítható vízmérőt a jogszabályok szerint a felhasználónak kell megfizetnie, hiszen a vízmérőakna a felhasználó kezelésében van. Ezek a tavasszal jelentkező rendkívül bosszantó, fölösleges többletterhek egyszerű, gondos felkészüléssel elkerülhetőek. A fagykárok elleni védekezésben az alábbi összefoglalóval kívánunk Önöknek segítséget nyújtani.

Vízmérőaknák fagy elleni védelme
Nagyon fontos, a vízmérő akna tetejét fedje be fóliával, hogy ne fújhasson be a szél a réseken keresztül az aknába. Ezután borítsa be a vízmérőaknát valamilyen hőszigetelésre alkalmas anyaggal (pl.: hungarocell, nikecell, polifom, nádpalló). Vigyázzon arra, hogy ez a hőszigetelés a vízmérő leolvasásakor károsodás nélkül eltávolítható, majd visszahelyezhető legyen. A vízmérőaknák fentiek szerinti védelme különösen fontos ott, ahol a vizet nem használják rendszeresen. Abban az esetben, ha a vízmérő talajvízzel érintett aknában, vagy fagyveszélyes helyiségben van, magát a mérőt és a szabadon lévő csöveket is ajánlatos hőszigetelő anyaggal körbetekerni úgy, hogy a vízmérő számlapja szabadon maradjon.

Udvari kifolyó fagy elleni védelme
Ha az ingatlan udvarán kifolyó van, annak víztelenítő földalatti csapját az első fagy bekövetkezése előtt el kell zárni. Az elzárást követően mindig győződjön meg arról, hogy a föld alatti csapot teljesen – ütközésig – elzárta-e, mivel ha az nincs rendesen elzárva, a víz a víztelenítő nyíláson elfolyhat. A földalatti csap rendes elzárását ellenőrizhetjük a vízmérőn is úgy, hogy – természetesen erre az időre megszüntetve a többi fogyasztást – a mérő számlapján a számok vagy a csillagkerék mozdulatlanságáról meggyőződünk. A föld alatti csap elzárását követően a kifolyó szelepet ki kell nyitni, ekkor történik meg a víztelenítés, melynek során jellegzetes hangot hallatva levegő kerül a kerti csap föld feletti részébe. Amennyiben ezt a hangot nem halljuk, a földalatti csap nem működik, ebben az esetben mindenképpen kérjünk szakembertől segítséget, és szükség esetén cseréltessük ki. A földalatti csapot körülvevő védőcsövet lássuk el eltávolítható ún. szigetelő dugóval. A csapszár és a védőcső közötti részt tömködjük be szigetelőanyaggal (pl. rongycsík, szivacs) oly módon, hogy tavasszal az kiszedhető legyen.

A házi vízvezeték hálózat víztelenítése
Ha tartósan nincs az ingatlanon vízfelhasználás (pl. üdülők, hétvégi házak, garázsok, zártkertek, lakatlan ingatlanok) vagy a vízmérő nem aknában, hanem fűtetlen helyiségben van, a fagyást csak úgy akadályozhatjuk meg teljes biztonsággal, ha az ingatlan belső vízvezeték hálózatának, szennyvízcsatorna hálózatának (bűzelzárók) víztelenítését szakemberrel elvégeztetjük. Ennek során ügyeljünk arra, hogy a vízmérő plombája és a műanyag záró-bilincs ne sérüljön meg.

ALFÖLDVÍZ Zrt.