A bíróság, a korábban 15 alkalommal büntetett, 36 esztendős, autószerelő végzettségű Thomas Robert Bindbergert hivatalos személy ellen elkövetett emberölés, intézkedést végrehajtó rendőr sérelmére, felfegyverkezve, folytatólagosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés bűntettében mondta ki bűnösnek.

A vádlott 2012. október hó 11-én 12 óra 30 perc körüli időben Apátfalva lakott területén belül, a 43. számú főúton közlekedett az általa vezetett Hummer típusú terepjáróval Nagylak irányából Makó irányába közlekedve. Gépjárművét menetoszlopban 3 azonos típusú terepjáró kísérte. A velük szemben közlekedő rendőr zászlós észlelte, hogy a vádlott által vezetett Hummer a terelővonalat átlépve, és őt leszorítva az útról áttért a szembemenő forgalmi sávba, majd a veszélyhelyzet előidézését követően visszatért a saját forgalmi sávjába. Ezt követően a rendőrzászlós rádión segítséget kért, majd megfordult és Makó irányába haladt abból a célból, hogy a veszélyhelyzet előidézése miatt rendőri intézkedést kezdjen.

A bejelentést követően a helyszínre érkezett S. G. rendőrzászlós és K. I. rendőrhadnagy sértett, akik az intézkedést akként kezdték meg, hogy S. G. megkülönböztető jelzést használva, egyértelműen jelezve a vádlott felé, hogy állítsa meg a gépjárművét, a Hummer mellé hajtott, azonban a motorkerékpáros rendőrjárőr felszólítása ellenére a vádlott nem volt hajlandó megállni, hanem a gépjárművét balra kormányozta, mellyel a motoros rendőrt meglökte, aki a forgalmi sáv szélére sodródva éppen, hogy elkerülte a szalagkorláttal való ütközést.

Közben a vádlott gépjárműve mögött haladó, erősítést kérő rendőrjárőr észlelte a vádlott által teremtett ismételt veszélyhelyzetet, ezért szolgálati fegyverével több célzott lövést adott le a vádlott által vezetett Hummer kerekére. Ennek hatására a menetoszlop elején lévő terepjáró jobb oldalra húzódott, így a vádlott által vezetett terepjáró az oszlop elejére került, és lassan kb. 40 métert haladt tovább.

A vádlott a bíróság előtt:  MTI Fotó: Kelemen Zoltán Gergely

 

Ezen idő alatt K. I. rendőr hadnagy sértett a vádlottat bal oldalról kikerülte, és tőle kb. 12-13 méter távolságra a jobb oldali forgalmi sáv jobb szélén leállította motorkerékpárját, majd arról leszállt, és elindult a vádlott felé, jelezve, hogy húzódjon le. S. G. rendőr zászlós motorkerékpárját leállította, és a vádlott járművének bal oldali első ajtajához rohant, majd az akkor már álló Hummer ajtaját megpróbálta kinyitni, ami nem vezetett eredményre. Ekkor a vádlott teljes intenzitású gázt adott, és először balra kormányzott, majd hirtelen jobbra rántotta a kormányt, és kb. 30 km/h óra sebességgel elütötte a sértettet. A beszerzett igazságügyi szakértői vélemény alapján megállapítható volt az, hogy a vádlottban előbb alakult ki a jobbra kormányzási szándék, mint hogy a sértett is pontosan ebbe az irányba mozdult.

A vádlott a Hummert éppen abban a pillanatban kormányozta jobbra, amikor a sértett is megváltoztatta a mozgását, így a vádlott a sértett halálát nem kívánta. Mindazonáltal T. R. B. vádlottnak a körülmények alapján tudnia kellett azt, hogy a Hummer műszaki adottságait, az általa választott sebességet, valamint a sértett és a közte lévő távolságot figyelembe véve az ütközést nem kerülhette volna el. Mindebből következően a sértett halálába a vádlott belenyugodott, azaz a bűncselekmény elkövetésekor eshetőleges szándék vezérelte.

Az ütközés hatására K. I. rendőr hadnagy sértett nekivágódott az úttest szélére leállított motorkerékpárjának, majd a földre zuhant. Az elütést követően T. R. B. vádlott a gépjárművével a sértett felett áthaladt, és elsőként előre, majd hátra irányuló mozgással megpróbált a motorkerékpárról lehajtani. Ezt észlelve, és a vádlott távozását megakadályozandó, S. G. rendőr zászlós több célzott lövést is leadott a gépjárműre, amelyből kettő a vádlottat a hátán és a combján eltalálta. Ezt követően a vádlott – kezében egy kést a tartva – kiszállt a Hummerből, majd rögtön vissza is ült. S. G. rendőr zászlós ismételt felszólítására a vádlott – késsel továbbra is a kezében – újból kiszállt a Hummerből, azonban a kést nem sikerült elvenni tőle. S. G. ismételt fegyverhasználata hatására a vádlott már kiejtette a kést a kezéből, majd dulakodás alakult ki köztük, melynek során a vádlott egy másik kést is elővett, melyet ugyancsak sikerült elvenni tőle. T. R. B. vádlott megpróbálta megszerezni a sértett rendőr zászlós földön fekvő fegyverét is, melyet S. G. megakadályozott. A helyszínre érkező járőrtársak segítségével végül sikerült a vádlottat megbilincselni.

A vádlott cselekménye következtében K. I. rendőr hadnagy olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítása közben elhunyt.

A bíróság többek között enyhítő körülményként értékelte a vádlott megbánó magatartását, az esetleges szándékot, az időmúlást, valamint hogy a vele szemben korábban meghozott külföldi ítéletek magyarországi elismerése hiányában Magyarországon büntetlen előéletűnek számít. Súlyosító körülményként értékelte a többszörös halmazatot, az élet elleni cselekmények elszaporodottságát, azt hogy a vádlott magatartása a köznyugalmat súlyosan megzavarta, illetve hogy huzamosabb ideig megszegte a közúti közlekedési szabályokat, és agresszívan ellenállt a rendőri intézkedésnek. Mindezen bűnösségi körülményeket mérlegelési körébe vonva, a bíróság a vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés tartamát a középmértéknek megfelelően állapította meg.

Az ítélet ellen a vádlott és védője a hivatalos személy ellen elkövetett emberölés bűntette vonatkozásában, illetve a hivatalos személy elleni erőszak bűntette vonatkozásában felmentésért, ezt meghaladóan enyhítésért fellebbezett, az ügyész 3 nap gondolkodási időt tartott fent az esetleges fellebbezés bejelentésére, így az ítélet nem jogerős.

A bíróság álláspontja szerint a kiszabott szabadságvesztés tartamára tekintettel megalapozottan lehet tartani attól, hogy a vádlott szabadlábra helyezése esetén a hatóságok elől megszökne vagy elrejtőzne, ezért előzetes letartóztatását a másodfokú eljárás befejezéséig fenntartotta.

E határozat ellen a vádlott és védője szabadlábra helyezés érdekében jelentett be fellebbezést, így az nem jogerős.
 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest