Hírek

Farkas János visszaállítaná Magyarcsanád elveszett tekintélyét


– Miért méretteti meg magát a választáson polgármesterjelöltként? – kérdeztem Farkas Jánost.

– Magyarcsanádon szinte minden lakos változásra szomjazik. Sajnos azt kell mondanom, hogy településünk az elmúlt 4 évben a kistérség gazdasági és elégedettségi mutatóit nézve is mélyen lecsúszott. A választási kampány előtt és különösen a mostani időszakban, – amikor falubejárást tartok háztól-házig -, azt tapasztalom, hogy az elmúlt 4 év településvezetése elég okot adott a változásra. Másrészről meg, az otthoni légkör – édesanyám 24 évig volt a falu első számú vezetője -, melyben a önkormányzatiság, a közösségért való ténykedés minden percben jelen volt és mind a mai napig fennáll, adott egy olyan rálátást az ilyen irányú munkára, hogy bátran kijelenthetem, hogy a kormánnyal karöltve, Lázár János segítségével tudok, tudunk segíteni Magyarcsanád helyzetén, újbóli felemelkedésén.

– Melyek lennének a következő ciklus legeslegelső szükséges teendői?
– Legeslegelső feladatok közé tartozik a “károk” felmérése és azok megoldása. Alapvető fontosságú, hogy tudjuk, honnan kell elindítanunk az újbóli fejlődést. A település lakosainak szociális helyzetét ismerjük. Ennek megfelelően fel kell készülnünk a hidegebb évszakok kihívásaira. Legyen az tüzelőanyag pályázat, az idősgondozás kérdése, illetve a fenntartásra átadott intézményeink biztonságos működtetése – és még sorolhatnám a tengernyi feladatot. Szinte struktúrájában kell gyökeres változást végrehajtani Magyarcsanád közigazgatásában. Képviselőjelölt társaim és jó magam ennek az alapvető célkitűzésnek rendeljük alá magunkat rövidtávon.

– Melyek programja legfontosabb, rövidtávú megvalósítandó elemei?
– A kormány célja, hogy minden munkaképes korú, egészséges embernek legalább közmunkát biztosítson. Tényleges, konkrét, nem csak látszat munkát kell adni  ezeknek az embereknek. Magyarcsanád közigazgatási területe hatalmas és nem csak a település központjára koncentrálódik. Be kell látni, hogy az elmúlt időszak gyakorlata hibás volt. Olyan értelmes munkát kell biztosítani az embereknek, melyet megbecsülnek és magukénak éreznek. Számtalan elhanyagolt, de még magántulajdonban álló ház, telek van, mely elcsúfítja településünk egykor szép küllemét. Szigorú és következetes munkával ezek a “szégyenfoltok” megszüntethetők. Célom, az ilyen típusú területek mezőgazdasági művelés alá vonása. Meg kell termelnünk az önként fenntartott főzőkonyhánk zöldség és gyümölcs alapanyagának jelentős részét – biztosítva gyermekeinknek, az itt étkezőknek – a kiváló minőségű étel alapanyagot. Ehhez minden ott dolgozó embernek, közcélú foglalkoztatottnak a munkájára szükség lesz. Nem fordulhat elő, hogy az óvodások étkezését – a mostani nagyon rossz vezetői döntés nyomán- egy másik főzőkonyha lássa el! Fejlesztési programot készítünk a község életének minden területét érintve, ami hosszú távon meghatározza a fejlődés irányát.

– Melyek programja hosszabb távú elemei?
– Szorosan kapcsolódnak a lakosság és a mai kor igényeihez. A még helyben maradt fiatalokat meg kell tartani, az elvándoroltakat vissza kell csábítani, vagy új fiatal családokat érdekeltté kell tenni, hogy Magyarcsanádot válasszák letelepedésük helyszínéül. Ehhez szükség van rendezett, tiszta környezetre, munkahelyekre. Elengedhetetlen, hogy a településünkön legyen egy jól működő egészségügyi intézmény, mely olyan technikai eszközökkel van felszerelve, ami szükséges a betegségek kiszűrésében vagy megelőzésében. Ebben az intézményben alakítanánk ki egy gyógyszertárat, mely már régóta hiányzik Magyarcsanád lakosainak.  Szorgalmazni fogom az országhatárig húzódó kerékpárút létesítését, a 43. számú főút felújítását illetve a Maros folyón átívelő Szent Gellért híd megépítését. Mind a három beruházás komoly gazdasági, turisztikai lehetőségeket rejt Magyarcsanád vállalkozásainak, lakosainak. Kezdeményezni fogom egy szociális intézmény létrehozását községünkben, ami komoly lehetőséget jelent a munkahelyteremtésben. Szükség van Magyarcsanádon olyan kulturált intézmény kialakítására is, mely biztosítja a lakosság megfelelő kikapcsolódását, pihenését, sportolását. Ma nincs Magyarcsanádon olyan hely, ahová az aktív lakosság összegyűlne, és közösséget alkotva kikapcsolódna. A fejlesztések megvalósításához rövid és hosszú távon is, nagyon sok pályázat készítésére lesz szükség, hogy a hazai és uniós forrásokkal élni tudjunk.

– Hogyan csökkenthető a helyi munkanélküliség?
– A célom az, hogy aki akar, annak lehetősége legyen dolgozni. Az imént említett rövid és hosszú távú program elemei ezt a célt szolgálják. Mindent megteszek annak érdekében is, hogy ha nagy beruházások történnek Magyarcsanádon vagy a környező településeken, lehetőleg helyi munkaerőt alkalmazzanak. Szakítani kell az eddigi gyakorlattal mely nem volt érdekelt a munkavállalók helyzetbe hozásával. Maximálisan ki kell használni a közmunka programban és a szakképzésben rejlő lehetőségeket is.

– A helyi politizálásban képviselőként már egyszer részt vett, milyen tanulságai voltak annak a munkának, s azokat faluvezetőként hogyan tudná kamatoztatni?
– Annyiban segíti a jelenlegi ambícióimat, illetve a felkészülésemet, hogy átlátom az önkormányzati munka alapvető elemeit, a község fejlesztési igényeit és rálátást kaptam a közigazgatási feladatokra. A jelenlegi helyzet a közös hivatal létrehozásával egyszerűbbé és bonyolultabbá is tette a rendszert. Azt látom és a lakosok is érzik, hogy Magyarcsanád ezzel az átszervezéssel inkább veszített, mint nyert volna, ezért kezdeményezni fogom, hogy Magyarcsanád legyen egy közös hivatal központja, mellyel településünk visszaszerezhetné elveszített tekintélyét. Bízom abban, hogy a lakosság megérti a változásban rejlő lehetőségeket és támogatásával elindulhatunk azon az úton, ami Magyarcsanádot fejlett, rendezett településsé teszi! – jelentette ki Farkas János, a Fidesz-KDNP magyarcsanádi polgármesterjelöltje.