Makó

Patthelyzet Apátfalván: szőlőlugas foglalja a szennyvízátemelő helyét


Korom András – Apátfalva

– Átvettem ugyan a szennyvízátemelőt, s az erről szóló elismervény is aláírtam  de az még sincs nálam, ugyanis, ahová le szerették volna az udvaromba telepíteni, ott van a szőlőlugasom, amit nem akarok emiatt kivágni – panaszolta az apátfalvi Csokonai utcában élő Károlyi Sándor. A helyi cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke azt mondta, nem enged ebben az ügyben. Így a szennyvizesek az átemelőt visszavitték a szerkezetet a helyszínről.

– Telefonon azt ígérte Ortutay Miklós, a szennyvízcsatorna beruházás projektmenedzsere, hogy a lugasom érintetlen marad, s az átemelőt ide, mögé teszik le – mutatta a kaputól messzebb, a lugas mögötti rész. – Aztán kaptam tőle egy levelet, miszerint a törvény kötelez, hogy június 30-ig kössek rá a szennyvízhálózatra. Ám ebben a levélben szó sincs arról, hová került az átemelő. És azt sem szeretném, ha az abból kiszivárgó szennyvíz majd elszennyezné a szőlőmet – mondta a panaszos.

A problémát egyébként az okozza, hogy a Csokonai utcában nem lehetett gravitációs szennyvízvezetéket építeni, melyen át minden további nélkül elfolyik a házakban keletkező szennyvíz, hanem annak a gerincvezetékbe juttatását, egy – automatikusan működő – szivattyú biztosítja. Az ez által felhasznált áram díját – írja elő a törvény – egyébként le kell majd vonnia a vízdíjból a szolgáltatónak. ahogy teszik ezt országszerte. A szivattyút tartalmazó átemelő pedig egy a föld alá süllyesztett “doboz”. Ennek van útjában Károlyiék szőlőlugasa. ráadásul a vízóra aknájuk is közvetlen az utcai kerítésük közelében, a lugas tövében van.

A projektmenedzser által aláírt levél.

Megkérdeztük a panasszal kapcsolatban Ortutay Miklós projektmenedzsert, aki elmondta: a vonatkozó jogszabály szerint a telekhatáron belül 1-1,5 méterre kell elhelyezni az átemelőt.
– Az ezzel kapcsolatos problémáját Károlyi Sándor korábban a Csokonai utcai csatornázási utcafórumon is jelezte már, akkor is felvilágosítottuk arról, hová lehet tenni az átemelőt. Szó sincs arról, hogy szóban mást ígértem volna. A projektmenedzser hozzátette, az átemelő nem szikkasztó, így abból semmiféle szennyeződés nem jut bele a talajba.