Hírek

Kiderült, hogy kié a Vanessia


Tárgyban nevezett üzleti partnerünkkel megkötött szerződésünk nyilvánosságra hozatalához hozzájárulunk, amennyiben azt partnerünk a 2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, ún „üvegzseb törvény” rendelkezése szerinti megjelenési helyeken kívül egyéb helyeken is kívánja.

Társaságunk tulajdonosi szerkezete tekintetében tájékoztatom, hogy a Vanessia Magyarország Kft-ben több, mint 25%-os tulajdonnal a LAVSA Consultant Ltd. bír (72,5%). A további tulajdonosok magyar magánszemélyek.

Nemzeti vagyonról szóló tv. 3. § (1) bekezdés szerint

1. átlátható szervezet:
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 3. § r.) pontja szerint tényleges tulajdonos:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (3) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak.

A LAVSA Consultant Ltd. üzletrészei 75%-ának tulajdonosa Muszély Péter magánszemély, aki így a Vanessia Magyarország Kft-ben közvetetten 54,375% tulajdoni hányaddal rendelkezik, vagyis annak tényleges tulajdonosai, személye megismerhető.

A fentiek alapján sem a Vanessia Magyarország Kft., sem a Lavsa Consultant Ltd. nem „offshore hátterű társaság”, mindkettő átlátható szervezetnek minősül, tényleges tulajdonosai megismerhetőek.

 

Sturcz Annamária
ügyvezető igazgató

 

De kis is az a Muszély Péter?

Muszély Péter szócikke a Who is Who Magyarországon oldalon:


F.: ügyvezető igazgató C.: Glen Coe Kft. HC.: 1031 Budapest Nánási út 5-7. SzH.: Budapest, 1973. aug. 27. HF.: Muszély Ágoston festőművész IV.: 1987-90 Kossuth Lajos Gimn. Budapest, 1991-95 BKE, vezetésszervezés és külgazdaság szak, 1993-96 Láthatatlan Kollégium, pénzügyi képzésében vett részt SzE.: 1994-98 Concorde Értékpapír Rt., pénzügyi elemző, 1998-2001 Glen Coe Rt., vezérigazgató, szakterület: befektetések, 2001- Glen Coe Kft., ügyvez. ig., szakterület: pénzügyi befektetések, tanácsadás KT.: MC&CD Kft. értékesítése szakmai befektetők részére, Magyar Hírlap c. napilap értékesítése pénzügyi befektetők részére CR.: Cosmomix Kft. P.: banki és tőzsdei témájú szakcikkei jelentek meg folyóiratokban TA.: Cégtulajdonosok és Vezetők Egyesülete, alapító tag HO.: futás, utazás, hegymászás, fényképezés NyT.: angol, német felsőfok, francia, spanyol alapfok