Makó

13 ezer forintért vetett ki a nyakából két lakásnyi gondot a makói önkormányzat


Korom András – Makó

A makói képviselő-testület legutóbbi rendkívüli ülésén különös adás-vételhez járult hozzá. Az ezzel kapcsolatos előterjesztés szerint a Gyóni Géza utca 70/a. számú épület 4-es lakásában élő Gyöngyösi Károly vételi ajánlatot tett az általa bérelt 48,32 négyzetméteres lakás megvásárolására, s ugyanezt tette a  csupán 45 négyzetméteres 5-ös lakást bérlő Tóth Károlyné. A testület hozzájárult, hogy a két bérlő fejenként bruttó 6 ezer 350 forintért megvehesse eddigi bérleményét. A nevetségesen alacsony árat a Buzás Péter polgármester által szignált előterjesztésben szerepel. hogy a két vásárló tud arról, hogy az ingatlannal kapcsolatban építéshatósági eljárás folyik, illetve, hogy az ingatlanszakértő szerint az ingatlan gazdaságosan nem újítható fel.
A makói önkormányzat által páratlanul olcsón elpasszolt lakásokkal a vásárlók azonban hatalmas gondot vettek, a város pedig hatalmas tehertől szabadult meg.

A Gyóni Géza és a Hosszú utcán álló legalább száz éves épület sarkán egykoron kocsma, majd élelmiszerbolt is működött. Erre nem csak a legidősebbek emlékeznek, de a falról lehullott vakolat feltárja az egykori felirat egy részét és jól látszik a befalazott,ablakká alakított ajtó nyoma is.

A feltűnően düledező sarki épületen nem csak a szakértő láthatja azonnal, hogy azt már jóformán csak a szentlélek tartja össze, hanem mindenki, aki arra jár. Az egyik ablaknál ugyanis kívülről alá kellett dúcolni az épület külső falát. Igaz a dúcolásban érintett lakás régen magántulajdonban áll.

itt majdnem kiment a ház az ablakon – mutatja az egyik régi tulajdonostárs.

A most eladott komfort nélküli lakások egymás mellett az udvarról nyílnak, s mindkettőn alaposan látszik az épület kora és elhanyagolt műszaki állapota.
– 9 éve lakom itt, itt halt meg az édesanyám is – mondta Gyöngyösi Károly. Hozzátette: hogy a testület döntéséről, azaz az eladásról értesült, de erről hivatalos papírt még nem kapott.

– Rossz állapotban van az egész ház, a padlás gerendái szanaszét repedeztek, ahogy repedeznek a lakás falai is, mutatta a szobából, konyhából és előszobából álló ingatlant. Az eltelt évek alatt sokszor jeleztük az önkormányzatnak, hogy rendbe kellene hozni az épületet, mert megy széjjel, hiába. Ugyan mindig kijöttek a városházáról, fényképeztek, írogatta és hümmögtek, hogy tényleg, aztán elmentek. Majd kisvártatva jött helyettük a papír, hogy a felújításra nincs a városnak pénze – mondta Göngyösi Károly.

Saját lakása lett potom 6350 forintért. Gyöngyösi Károly bízik abban, hogy apránként felújíthatja.

Mondandóját később azok is megerősítették, akik nem bérlők, hanem tulajdonosok az ingatlanban. Már persze aki egyáltalán benne lakik, mert az egyik lakásból elköltöztek.
A két most eladott lakás falai megrepedeztek, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen a tető annyira beázott több helyen is, hogy Tóthnénál két helyen is leszakadt a plafon.

Tóthéknál két helyen is leszakadt a plafon. Nem aprózta el.

– Vagy három hete kijöttek a városházától, s azt mondták, hogy vagy kérjük, hogy adják el nekünk a lakásokat, vagy megpályáztatják azokat, s mi mehetünk, amerre látunk – idézte fel a történteket Gyöngyösi Károly, akinek, ahogy szomszédasszonyának sem – nem volt sok választása. Vagy kényszervevők lettek, vagy földönfutók. A kér bérlő egyébként havi 2200 forint körüli lakbért fizetett eddig a városnak.
– Megvettük, s majd apránként felújítjuk – mondta bizakodva Gyöngyösi Károly, illetve Tóthné otthon lévő párja és fia is. Mindannyian abban bíznak, hogy a javításokkal hosszú időre biztosítani tudják a tetőt a fejük fölé.


+++


Az ingatlan sorsa az előző télen vált kritikussá – legalábbis az egyik saját tulajdonú lakásában élő lakó által megmutatott iratok szerint. Ezekből – illetve a lakó elmondásából – kiderült, hogy az egyik utcai ablak elindult kifelé, s elhúzta magával a rossz állapotban lévő falat. Még a vásárhelyi építésügyi hatóságtól is jártak kinn (miután a makói önkormányzat résztulajdonosa a háznak, így elfogultság miatt nem volt jogköre eljárni ez ügyben), s a hatóság elrendelte, hogy a vészhelyzetet legkésőbb idén április 30-ig el kell hárítani.
Ekkor kerítették le az ingatlan előtti járdát, igaz a fa és vasanyag egy részének azóta lába kelt, dúcolták alá a kidőlni készült ablakot és falat, s az utóbbi melletti repedést purhabbal fújták be. Azóta pedig semmit sem csináltak – azaz mégis, a bajt a lakásokkal együtt eladta az önkormányzat, kivetve így nyakából a lakók elhelyezésének vagy az épület felújításának vagy végleges bontásának vélhetően többmilliós gondját.