Makó

Feketemunkások makói foglalkoztatói


A makói Béke utcai Andrási Ildikó, az egyik Járandó tanyára bejegyzett BAL-SZA-KER Kft., a Váradi utcai Bartal-Transz Kft., a Szikszai utcai Czirják Norbert Tibor, a Hunyai utcai Fejsze Mária Magdolna, a Deák Ferenc utcai Gán Gabriella, a Szegedi utcai HUNFIELD Kft., a Hunyadi utcai Hunyadi Projekt Kft., a Hédervári utcai Kiss Csaba őstermelő, a Megyeház utcai Malibu Team Kft., a Berzsenyi utcai Radics István, a Révész utcai Szabó Sándor, a Magyar utcai Takács Tiborné, a Hosszú utcai Turányi Tibor szerepel névvel, pontos címmel és adószámmal a NAV azon legutóbb közzétett nyilvános listáján, melyen az a 4664 cég, és egyéni vállalkozó szerepe, akiket be nem jelentett munkavállalók foglalkoztatásán értek.

A be nem jelentett munkavállalók alkalmazásával egyébként nem csak az államot károsították meg, de a munkavállalókat, akik után nem fizettek semmiféle közterhet, így számukra az így eltelt idő sosem számít majd bele a majdani nyugdíjba vonuláshoz szükséges szolgálati időbe.

+++

Az állami adóhatóság a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából a honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza azoknak az adózóknak a nevét, székhelyét, adószámát (adószámmal nem rendelkező természetes személy foglalkoztató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét), akik (amelyek) tekintetében jogerős és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem tettek eleget az Áht. 15. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségüknek, kivéve, ha a munkáltató az Áht. 15. § (8) bekezdésében foglalt feltételnek megfelel. Az adóhatóság a honlapján ezen adózók nevének (székhelyének, adószámának) feltüntetése mellett a jogsértést megállapító határozat keltét és végrehajthatóvá válásának napját nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor.

Az adóhatóság a honlapján közzétett adózók adatait – feltéve, hogy a közzététel alapjául szolgáló jogsértést az adózó ismételten nem követte el – a közzétételtől számított két év elteltével törli.