Hírek

Dózsa Györgyre emlékezve


Az eredetileg pápai jóváhagyással, Bakócz Tamás érsek által meghirdetett keresztes háborúra toborzott, javarészt jobbágyok, zsoldosok és kisnemesek alkotta 40 ezer fős sereg a magyar nemesség ellen fordult. Az első összecsapásra 1514. május 23-án került sor, Apátfalva térségében, majd a harc másnap éjjel Nagylakon folytatódott. A nagylaki rajtaütést követően a felkelő sereg az elfogott nemeseket karóba húzta, többek között Csáky Miklós püspököt, Ravazdy Péter alispánt, Telegdy István kincstartót. A nagylaki ütközetet országszerte véres harcok követék az ország több pontján táborokba gyűlt keresztes hadak és a nemesek seregei között, a legismertebbek a budai közeli gubacsi csata, illetve a hevességi debrői csata. Mindkét fél részéről a csatákat véres megtorlások követték. A Dózsa vezette sereg Maros vidéken minden nagyobb várat elfoglalt időközben és Temesvárt is ostrom alá vette. 1514. július 16-án Szapolyai János, erdélyi vajda seregével szétkergeti a felkelők seregét, a felkelők vezéreit pedig elfogja. Dózsa Györgyöt, öccsével Gergellyel együtt a valaha volt legkegyetlenebb módon kivégezteti.

Személyénél csak későbbi megítélése volt ellentmondásosabb. Petőfi és Ady verseiben elnyomó nemesi hatalom elleni harc jelképévé vált, mint ahogy Derkovits Gyula képein is. Később a kommunista baloldal kisajátított és piedesztálra emelte, a történelem korai szocialista, a munkásosztály harcát megvívó előfutárának beállítva. A rendszerváltást követően ugyanez a baloldal ugyanolyan gyorsan felejtette el Dózsa Györgyöt, mint ahogy nevéből a munkás szót törölte.

Székely kisnemes, akit a török elleni harcokban mutatott vitézségérét II. Ulászló aranylánccal kitüntetett és lovaggá emelt, akit Bakócz Tamás esztergomi érsek a török elleni keresztes hadak vezérének kért fel, aki a sor kegyetlen játéka és saját személyes bosszújától hajtva a keresztes seregeket a nemesség ellen vezette, és akit 1514. július 20-án a győztes nemesek bestiális módon kivégeztettek. Ő volt Dózsa György, akinek halála 500. évfordulójára 2014. július 20-án emlékeztünk.

Weszely Tamás és Toldi János, Jobb Makóért Egyesület elnöke és alelnöke