Makó

Marad a kráter a Szerecsen és Ady utcák sarkán


A Szerecsen és az Ady Endre utcák torkolatánál három-négy hete először az ivóvízvezeték repedt el, majd erre a sorsra jutott a szennyvízvezeték is. A kivitelezők, azaz az Alföldvíz illetve a csatornázók külön-külön végezték el a javítást, majd a csatornázók fel is töltötték a munkagödröt. Három hét óta azonban nem történt az így keletkezett kráterrel semmi több, az aszfaltot senki sem állította helyre.

A kátyú símán elnyelné a bicikliseket. Szerencsére egy szalaggal körbekerítették.

Megkérdeztük Kovács Sándort, a körzet települési képviselőjét, hogy milyen lépéseket tett a helyzet felszámolása érdekében:
– Több fórumon és a heti szokásos csatornázási egyeztetésen is szóvá tettem a tarthatatlan helyzetet. Kiderült, hogy a víz- és a szennyvízvezetéket is megjavították már. A hatalmas gödröt azonban csak akkor foltozzák be, ha odaérnek az ezzel foglalkozó kivitelezők. Hogy erre mikor kerül sor, azt azonban még Ortutay Miklós, a csatornázásért felelős projektmenedzser sem tudta nekem a tegnapi egyeztetésen megmondani – válaszolta a képviselő.

Mégsem szólt hiába, lapzártánk után érkezett a hír, hogy a kátyút ma kijavították.

MH