Makó

61 milliós támogatás jutott a megyében a nyári diákmunka támogatásához


Az előző évhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium június 19-én központi munkaerő-piaci programot indított „A nyári diákmunka elősegítése 2014” elnevezéssel. Ennek keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatáshoz bérköltség támogatást igényelhetnek 16-25 év közötti, nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok foglalkoztatásához. A központi munkaerő-piaci program lebonyolítói a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai és a járási hivatalok járási munkaügyi kirendeltségei.

 A Nemzeti Munkaügyi Hivatal már meghatározta a megyei keretszámokat is. Ennek alapján a program forrása Csongrád megyében 61 millió 65 ezer forint, a minimálisan bevonandó létszám 345 fő. Az elmúlt év tapasztalatai alapján ennél várhatóan jóval több diák foglalkoztatása valósulhat meg, tekintve hogy a tavaly meghatározott minimálisan bevonandó létszámot másfélszeresével meghaladva, több mint 550 diák nyári munkavégzéséhez kaptak támogatást az őket foglalkoztató intézmények. Ezt a munkáltatók igényeihez alkalmazkodó foglalkoztatási időtartamok és a jellemzően 4-6 órás munkaidő tette lehetővé.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal által a megyei munkaügyi központok részére megküldött levelében felhívta a figyelmet a széleskörű tájékoztatás, valamint az esélyegyenlőség biztosításának fontosságára. Ennek eleget téve szeretnénk, ha a „A nyári diákmunka elősegítése 2014” c. központi munkaerő-piaci programról minél szélesebb körben tájékoztatást kapnának a diákok, illetve a potenciális foglalkoztató.

A program célja a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése. A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozaton, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada.

A programhoz csatlakozás  előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal járási munkaügyi kirendeltségen közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a kirendeltségre befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás kizárólag a kirendeltség által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.