Makó

Makón egy diák latinból egy ének-zenéből is érettségizik


Makón angolból 273-an közép-, míg 21-en emelt szinten, belügyi rendészeti ismeretekből 23-an közép-, biológiából 20-an közép-, míg 8-an emelt szintű vizsgát tesznek.

A további vizsgamegosztás – a megyei kormányhivatal adatai alapján – tantárgyanként (ahol két adat szerepel ott az első a középszintű, a második az emelt szintű érettségizők számát jelenti): egészségügyi alapismeretek 14, ének-zene 1, fizika 7, földrajz 39, francia 3-1, gépészeti alapismeretek 4, informatika 102-2, kémia 1-3, kereskedelmi és marketing alapismeretek 15, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 19-3, latin nyelv 1, magyar nyelv és irodalom 301-9, matematika 302-10, mezőgazdasági alapismeretek 5, mozgóképkultúra és médiaismeret 4, német nyelv 50-2, rajz- és vizuális kultúra 5, református hittan  3, társadalomismeret 4, testnevelés 10-1, történelem 298-13.