Makó

Partizánakcióként zajlik a makói csatornaberuházás


Ennek lehettem tanúja múlt hét szerdán, azaz május 21-én, amikor a kivitelező csapdába ejtette a Járási Hivatal ügyfeleit, a Hollósy Kornélia utca lakóit és a magát a Járási Hivatalt.

Elsőként a Járási Hivatal ügyfelei csodálkozhattak, amikor a hivatal melletti parkolóba  beálltak és ügyük végeztével a parkolót szerették volna elhagyni. Erre nem volt lehetőségük, csak a KRESZ szabályok durva megsértésével a József Attila utcai bejáraton keresztül, a behajtani tilos figyelmen kívül hagyásával. Olyan esetben, amikor egy építési beruházás a forgalmi rend megváltoztatásával jár a kivitelezőnek ideiglenes forgalomirányítási tervet kell készítenie, amelyet az adott útszakasz kezelője jóváhagy – mint ahogy az állami közút kezelő ezt meg követelte a Szegedi utcán, vagy az Ardics utcán. Nyilvánvalóan esetünkben a kivitelezőtől senki nem követelte, így gondolom nem is készült ilyen terv, pedig csak két tábla letakarását kellett volna elvégezni, mint ahogy erre a Hollósy Kornélia utcán végzett szennyvíz csatornaépítés során a Makói Polgármesteri Hivatal munkatársainak figyelmét már felhívtam. Ezért is érthetetlen, hogy az aszfaltozás során ez nem jutott eszükbe.

Másodsorban a Hollósy Kornélia utca lakói csodálkoztak volna, ha aznap nem szállítják el a szemetüket – tudniillik a közszolgáltató a szilárd hulladék szállítását szerdai napon végzi a Hollósy Kornélia utcában. A lakók egyedül a Járási Hivatal talpraesett munkatársnőjének és a hulladék elszállítását végző FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetői és munkatársai rugalmas hozzáállásának köszönhetik, hogy aznap hulladék gyűjtőedényeket aznap kiürítették.

A Járási Hivatal munkatársnője, bár egyáltalán nem feladata, de az FBH-NP Közszolgáltató  Nonprofit Kft. vezetőivel felvette a kapcsolatot és megszervezte az napi hulladékszállítást, az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársai pedig a kukákat egyesével kivitték a hulladékszállító gépjárműhöz. Ezúton köszönöm nekik a segítséget.

Harmadsorban pedig a Járási Hivatal is csapdába került. Tekintettel arra, hogy nem volt tudomásunk arról, hogy aznap aszfaltozzák a Hollósy Kornélia utcát, adományként felajánlott bútorok szállítását (melyért ezúton is köszönet a felajánlónak) ezen szerdai napra ütemeztük.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal munkatársai a bútorral megrakott teherautóval érkezve  szembesültek azzal, hogy nem tudják megközelíteni a Járási Hivatal épületét, így a parkolóba beállva az épületet megkerülve kellett a bútorokat az épületbe bevinni – ezért a megfeszített  munkáért külön köszönet nekik. És természetesen az üres teherautó a KRESZ szabályok megsértésével a József Attila utcai bejáraton keresztül hagyta el a parkolót …

Ez városunk egy kicsiny szeletének egy napja, a következtetést meg mindenki levonhatja – írja Weszely Tamás.