Makó

Lázár János máris munkára jelentkezett a makói kistérségben


Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár, a makói-vásárhelyi választókörzet országgyűlési képviselője a mai nagyéri, ambrózfalvi, csanádalberti, pitvarosi és csanádpalotai testületi ülésen többek közt arról is szólt, hogy a 2014-20 közötti időszakban az uniós kassza 7200 milliárdjának 60 százalékát a kis- és középvállalkozásoknak, a többit reál, illetve humánerőforrás fejlesztésre költik, 1000 milliárdot pedig tanyavillamosításra, külterületi útépítésre, gabonatárolók létesítésére, az agrárium fejlesztésére költenék. Mint hangsúlyozta, a közmunkaprogram hamarosan folytatódik, közeljövőben 200 ezer közmunkás alkalmazására lesz lehetőség, jövő január 1-je után pedig szociális segély helyett munkát adnak mindenkinek.

A nagyéri ülés.

Lázár János azzal érkezett a képviselő-testületekhez, hogy azok olyan településfejlesztési tervet adjanak neki, melyek végrehajtását elősegíteni is tudja. Mint mondta: ezeket a ciklus első két évében szeretné segíteni, megvalósítani. A cél az élhető,szerethető környezet létesítése.

A testületek éltek is ezzel, hiszen a Nagyéren folyamatban van a tornaszoba kialakítása, míg az agroturisztikai bemutatóközpont létrehozására 35 millió forintot nyert a település, valamint hamarosan megkezdik a Damjanich és a Virág utca felújítását.

Perleczki Béláné és Lázár János az ambrózfalvi ülésen.

Az ambrózfalvi önkormányzat a Bethlen utca teljes felújítását, míg a többi utca kátyúzását szeretné, s a faluházat kívánják felújítani, illetve az önerőt szeretné biztosítani két civil szervezet, pályázatát, melyből öltöző épülne a sportpályán, illetve egy pihenőházat építenének. A csanádalberti testület elképzelései közt szerepel többek közt egy faluház megvalósítása, térfigyelő kamerák elhelyezése, alternatív energia felhasználása, pedagógus és orvosi szolgálati lakás építése.

Csjernyik Zoltán polgármester átadta a csanádalberti kívánságlistát.

A pitvarosi testület elképzelései közt szerepel a helyi energetikai program folytatása, egy mezőgazdasági hulladékfeldolgozó építése is.

A pitvarosiak legnagyobb terve egy mezőgazdasági hulladék újrahasznosító építése.

A kövegyi testület a település bel- és külterületén lévő kerékpárutak építését tartja fontosnak, emellett a belterületi úthálózat fejlesztését, hiszen 8 utcában még nincs szilárd útburkolat.

Galgóczkiné Krobák Mária kövegyi polgármester és Lázár János az ülésen.

Csanádpalota többek közt egy határ menti vállalkozási övezet kialakítását szorgalmazza, melybe beletartozik Vásárhely, Makó, Szeged körzete. De a belterületi kerékpárút, tan- és tornaterem építés, művelődési ház hőszigetelése, palotai elkerülőút megépítése, a szennyvíz beruházási terhek további csökkentése, kulturális, közösségteremtő rendezvényekre való pályázatok, családsegítő működtetése, belvízelvezetés megoldása a településen, járdaépítések, mezőgazdasági vállalkozásfejlesztés, a volt szolgabíró épület megmentése van a listájukon.

Lázár János a testületi üléseken elmondta: a most kezdődő uniós költségvetési ciklusban jelentős források állnak rendelkezésre a Kelet-Magyarországon és a kisebb településeken működő ipari tevékenységet végző kis- és közepes vállalkozások támogatására is. A kistelepüléseken élők foglalkoztatása, munkába jutása szempontjából fontos a közösségi közlekedés szervezésének javítása, ami nem elsősorban pénzkérdés, hiszen a meglátogatott településeken élők közül nagyon sokat – a rosszul szervezett tömegközlekedés miatt csak Tótkomlóson tudnak munkát vállalni, Makón már nem.

A kormány meg szeretné fordítani azt a helyzetet, mely szerint jelenleg a földalapú támogatások 75 százalékát, a vidékfejlesztési támogatásoknak pedig négyötödét a pályázók 10 százaléka kapja meg. A források igazságosabb elosztásával nagyobb támogatás juthat a munkaerő-igényes ágazatoknak, mint az állattenyésztés vagy zöldség-gyümölcs termesztés, s ezen belül a kis- és középvállalkozásoknak.

Lázár János elmondta: lezártnak tekinti kormány az önkormányzati rendszer átalakítását. A szociális rendszer igazságosabbá tételéből azonban kihagyhatatlanok a helyi képviselő-testületek, nem lehet Vásárhelyről, Makóról vagy Budapestről megmondani, kik azok, akik támogatásra érdemesek és támogatásra szorulnak. Az ellátásokhoz az államnak a forrásokat biztosítani kell, a döntésekben azonban a tervek szerint nagyobb szerep hárul majd az önkormányzatokra.

Lázár János Csanádpalotán egy kérdésre elmondta: hiba volt, hogy a kormány az előző 4 évben nem támogatta eléggé a háziorvosokat, s hogy nem tett kötelezővé 3-4 szűrőprogramot. A következő ciklusban sokkal több támogatást kapnak a mentők, a háziorvosok, a betegszállítók és a népegészségügyi szűrések is.

Sok érdeklődőt vonzott a csanádpalotai testületi ülés.

A palotai szabadtéri fórumon is hangsúlyozta, minél nagyobb számban érdemes elmenni a vasárnapi európai uniós választásra. Hiszen a brüsszeli testület a mi sorsunkról is dönt. Érdekeink azt kívánják, lehetőségeinkkel próbáljunk beleszólni, mi történik ott. Ezért, hangsúlyozta, a vasárnapi választáson erős nemzeti elkötelezettségű képviselőket kell az Európa Parlamentbe küldeni.

+++

Lázár János országgyűlési képviselő holnap délelőtt fél 9-kor a nagylaki, fél 11-kor a magyarcsanádi képviselő-testületi ülésen vesz részt.