Makó

Az Agrárgazdasági Kamara dönti el ki vehet földet


Ha a településen nem választották meg május 1-jéig a helyi földbizottság tagjait, vagy a megválasztott helyi földbizottság működésképtelen, a törvényi felhatalmazás és a NAK alapszabálya alapján a kamara – a föld fekvése szerint illetékes – megyei elnöksége véleményezi a termőföldek adásvételéről szóló szerződéseket.

A kamara által kialakított eljárásrend szerint a megyei elnökség a döntést megelőzően kikéri az adott Települési Agrárgazdasági Bizottság (TAB) vezetőségének ajánlását. Azokon a településeken, ahol még nem alakultak meg a TAB-ok, a véleményezési feladatokat a Járási Agrárgazdasági Bizottságok látják el. A megyei elnökség nyilvános ülésen alakítja ki állásfoglalását, ennek időpontját a helyben szokásos módon kell közzétenni.

A megyei elnökség állásfoglalását jelenlévő tagjai közül a szavazásra jogosultak egyszerű szótöbbségével alakítja ki; szavazategyenlőség esetén a megyei elnök szava dönt. Az ülésen csak azok jogosultak szavazni, akik megfelelnek a pártatlansági feltételeknek. A kamarai eljárásért külön díjat nem kell fizetni.

MH-MTI