Makó

Választási tudnivalók


Szavazni április 6-án, azaz holnap reggel 6 és este 7 óra között lehet személyesen a választási értesítőben megjelölt szavazóköri szavazóhelyiségben, vagy mozgóurnával.

Csak az adhatja le a voksát, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy a polgár szerepel-e a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal.

A választással kapcsolatos további információk a makói polgármesteri hivatalban dr. Dobó Annamáriánál (telefon: 62/511-813, e-mail: doboa@mako.hu), valamint a www.valasztas.hu, illetve a www.mako.hu honlapokon keresztül érhetők el.