Hírek

400 székely kokárdát készített a SZIGNUM


Szabó Anita-Makó

A SZIGNUM három esztendeje vezette be mindhárom tagozatán a Viselkedés Támogató Tanítás (ViTT) rendszerét a napi munkájába, ami Magyarországon példa nélkül álló kezdeményezés. A ViTT egy rendkívül eredményes nevelési módszer, amely a pozitív visszacsatolásokon alapszik. Alkalmazásával a pedagógus arra törekszik, hogy azt emelje ki a diák viselkedésében és munkájában, ami jó.

– Nagyon eredményes ez a szemlélet, érezzük a pozitív hatását. Ünnepek kapcsán kiemelten fontosnak tartottuk, hogy tanárok és diákok még inkább az erényekre, a helyes és követendő példákra figyeljenek. Adventben ezer jutalomkártyából állt a karácsonyfánk, most a cédulákon az 1848-as események nagy alakjait ábrázoltuk. A diákoknak nem csak a kiérdemlésük volt a feladatuk, de a 11 történelmi személy felismerése is. Ezen kívül a 12 pont hibátlan elmondásáért is elismerés járt – foglalta össze a SZIGNUM márciusi készülődésének lényegét az intézmény igazgatója, Szűcs Péter.

A jutalomkártyák.

A makói intézmény hagyományos módon ünnepi műsorral is készült az emléknapra, melyet az iskolaközösségen kívül részleteiben a városi közönség számára is bemutatnak ma délután 5 órakor a Petőfi parkban kezdődő megemlékezésen. Ennek kapcsán 400 székely kokárdát osztanak ki a SZIGNUM gimnazistái a tisztelgők között. „Az 1848-as forradalom az egész magyarság forradalma volt. A nemzet születése, ahol a ma széttagolt magyarság minden tagja egy szívvel-lélekkel küzdött a szabadságért, és a szabadságharc folyamán a függetlenségért. Ma sincs ez másként. De a nemzet széttagolt, határok választják el egymástól részeit. Ám nyelvünk, kultúránk és közös reményeink örökre összekötnek bennünket. 1848 eseményei nemes érzésekről szóltak, közösséget és kapcsolatokat teremtettek. Március 15-én bontakozott ki Jókai Mór és Laborfalvi Róza szerelme. Találkozásukkor a székely származású színésznő az akkor már híres író nemzetiszínű kokárdája mellé tűzte a kéket és a sárgát. Majd ezt mondta: – Ezek a székely színek. Én onnan származom. A kék az ég jelképe, rajta a sárga a hadak útja, a nap és a csillagok a hűség szimbólumai – ismertette a műsor alapgondolatát a történész-igazgató.