Hírek

Ajánló aláírás csak zaklatás nélkül gyűjthető


Zaklatás nélkül gyűjthetnek csak ajánlásokat az áprilisi országgyűlési választáson induló pártok, illetve jelöltek, nem kérhetik a választók ajánlását munkahelyeken, egészségügyi, közigazgatási vagy önkormányzati intézményekben, valamint tömegközlekedési járművökön.

A 106 országgyűlési egyéni választókerületben csak az a jelölt indulhat, aki összegyűjtött 500 érvényes ajánlást.

A jelöltek az ajánlásokat ajánlóíveken gyűjthetik, ezeket az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodától (oevi) kell igényelniük a független jelölteknek és a jelölőszervezeteknek.

Az oevi-k legkorábban február 17-én adhatták át az ajánlóíveket: ezeken szerepel az ajánlóív sorszáma, hitelesítő bélyegzőlenyomat, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a jelölőszervezet megnevezése (vagy a független jelölés ténye). Az oevi nyilvántartja, hogy egy-egy jelölőszervezetnek, illetve független jelöltnek hány ajánlóívet adott át.

Az ajánlóíven fel kell tüntetni annak a nevét és aláírását is, aki az ajánlásokat gyűjti, vagyis bárki csak a hitelesített ajánlóív birtokában jogosult ajánlást gyűjteni.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza. A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki nem kötelezhető. A választási eljárási törvény kifejezetten tiltja, hogy bárki az ajánlásért cserébe bármilyen előnyt – például pénzt vagy ajándékot – ígérjen, illetve adjon, ez bűncselekménynek minősül. Ajánlást a pártok, illetve jelöltek, valamint az ő meghatalmazásukkal rendelkezők gyűjthetnek.

Az ajánlás csak akkor érvényes, ha az ajánló választópolgár feltüntette a nevét, személyi azonosítóját, lakcímét és anyja nevét. A választópolgár adatait más is rávezetheti az ajánlóívre, de azt mindenképpen a választópolgárnak saját kezűleg kell aláírnia.

Az ajánlásokról tilos másolatot készíteni, és tilos az adatokat esetlegesen adatbázis építésére felhasználni. Ajánlásokat az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni. Nem lehet azonban ajánlást gyűjteni munkahelyen, munkavégzés közben, a fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban lévőtől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben, tömegközlekedési járművökön, állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében, felsőoktatási és köznevelési intézményben, valamint egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az országgyűlési egyéni választókerületben indulni szándékozó jelöltek március 3-ig gyűjthetik az ajánlásokat, eddig az időpontig kell bejelenteni – és az ajánlóíveket leadni – az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnál, ha valaki indulni kíván a választáson.

Ajánlóív nem maradhat a jelöltként indulni szándékozónál, illetve a jelölőszervezetnél, mivel az összes ajánlóívet (azokat is, amelyeken egyetlen ajánlást sem tettek) kötelesek átadni a választási irodának.

Aki elmulasztja leadni az összes ajánlóívet, megbírságolják. A bírságot a választási bizottság szabja ki hivatalból, ennek összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a minimálbér havi összegének a fele, azaz jelenleg 50 750 forint.

MH/MTI