Hírek

Befejeződött Makó csatornázása


Már csak pontszerűen dolgoznak a makói csatornázást végző kivitelezők, leginkább az átemelők elhelyezésén, azaz 96 százalékban befejeződött az építkezés – jelentette be Ortutay Miklós projektmenedzser. Hozzátette, indulnak a rákötések, melyben már csak azért is érdekeltek az ingatlantulajdonosok, mert aki ezt nem teszi meg, annak, a vonatkozó jogszabály szerint – a próbaidő után, mely alatt nem kell szennyvízdíjat fizetni – köbméterenként 1800 forint talajterhelési díjat kell fizetnie.
A munkálatok során egyébként 12 kilométernyi (belvárosi) vezetéket és 11 átemelőt is felújítottak, bővítették, modernizálták a szennyvíztisztítót, hogy az befogadhassa a 104 kilométernyi vezetéken 8233 ingatlanból érkező szennyvizet.
A makóiak türelmét igencsak igénybe vevő munkálatok befejező aktusa 139,865 méternyi úthálózat helyreállítása. Ahol az utakat csak keresztben vágták át, ott sávos, ahol pedig hosszában, ott teljes útpályás felújítás történik, épp úgy, ahol a csatorna hol az úttest vonalában, hol amellett fut.
Ortutay Miklós elmondta, hogy megkapták a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal állásfoglalását, miszerint, azon ingatlantulajdonosok, akik udvarába elektromos átemelőt kellett telepíteni, azok a saját hálózatukról elfogyasztott áram miatt árkompenzációt kapnak. A szivattyú marad az Alföldvíz Zrt. tulajdonában, azaz annak karbantartása, javítása, esetleges cseréje a cég feladata, azzal az ingatlantulajdonosnak egyáltalán nincs gondja.
A rákötési lehetőségről egyébként folyamatosan tájékoztatják az ingatlantulajdonosokat. Az elkészült csatornaszakaszokat az önkormányzat csak azután veszi át, hogy azok minősége megfelel az előírásoknak.
A makói csatornaépítésre elnyert 10,8 milliárd forint uniós és állami forrásokból származik, a makói ingatlantulajdonosok összesen 500 millió forint önerővel járultak mindehhez hozzá.
Az úthelyreállítások napokon belül ismét folytatódnak, s nyárra – ígérte a projektmenedzser – be is fejeződnek Makó egész területén.


A csatornázás állása:


MH