Makó

500 ajánlás kell a jelöltséghez – március 3-ig


Makón 19 ezer 572 választásra jogosult polgár él, számukra 23 szavazókör alakítanak ki.  A névjegyzékbe történő felvételükről, a Nemzeti Választási Irodától február 17-éig értesítést kapnak. A makói névjegyzék  április 4-ig tekinthető meg a makói városháza 205. szobájában. A névjegyzékből való kihagyás, vagy abba való felvétel miatt április 4-én délután 4 óráig lehet kifogást benyújtani a Választási Iroda vezetőjéhez. A névjegyzék másolatát a független jelölt/jelölő szervezet igénye alapján, díjfizetés igazolása ellenében, jelölt esetében március 6-tól, jelölő szervezet esetében március 7-től lehet átadni.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme csak Makó település megnevezését tartalmazza, illetőleg akik átjelentkezéssel szavaznak Makón, választójogukat a 18. szavazókörben, azaz a Makó, Szegedi u. 4-6. szám alatti Bartók Székhelyintézményben gyakorolhatják.

Az idei kampány újdonsága, hogy ezúttal nincsenek ajánlócédulák, a választáson jelöltet ajánlani március 3-áig ajánlóíven lehet. A jelöléshez legalább 500 választópolgár ÉRVÉNYES ajánlása szükséges. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltre csak egy ajánlást adhat!

Szavazni csak személyesen, a személyazonosság igazolását követően, a választópolgár lakóhelyén vagy – átjelentkezéssel – lakóhelyétől távol, a kijelölt szavazókörben, illetőleg külföldön Magyarország kijelölt külképviseletein is lehet.

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthat be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik. A kérelemnek, legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkezéssel szavazó, bármelyik kijelölt szavazókörben is szavaz, azok közül a jelöltek közül választhat, akire akkor is szavazhatna, ha lakóhelyén tartózkodna. Ezzel a lehetőséggel az a választópolgár is élhet, aki a választás napján fekvőbeteg intézetben (kórház), vagy büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodik.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel úgy kérhető, hogy a levél, illetve kérelem legkésőbb a szavazást megelőző 8. napon délután 4 óráig megérkezzen az illetékeshez. Szavazni április 6-án reggel 6-tól este hétig lehet. A választópolgár egy egyéni választókerületi jelöltre, és egy országos listára voksolhat. Nem változott, hogy a szavazókörben megjelenni és ott voksot leadni most sem kötelező.
Amennyiben a választópolgár a névjegyzékbe vétele kapcsán kérte nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét azzal, hogy az április 6-ai választás napján, mint nemzetiségi választópolgár kíván választani, és az adott nemzetiségnek van listája, úgy egy egyéni választókerületi jelöltre és egy nemzetiségi listára szavazhat.

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár, amennyiben kérelme alapján szerepel a névjegyzékben, levélben szavazhat. A levélben szavazó választópolgár országos listára adhatja le voksát. A levélcsomag átvételét követően, amennyiben a választás napját megelőző 7. napon magyarországi lakcímet létesített és névjegyzékbe vételére sor került, a választópolgár szavazókörben, csak egyéni választókerületi szavazólapon szavazhat.

Mozgásában akadályozott választópolgár a szavazást megelőzően a Választási irodához-, a szavazás napján délután 3 óráig a szavazókörhöz juttathatja el kérelmét írásban, mozgóurna kiszállítására.
A szavazatszámláló bizottságokba a jelölő szervezetek által delegáltak bejelentése március 21-én délután 4 óráig történhet.

A választással kapcsolatos további információk a makói Polgármesteri Hivatalban dr. Dobó Annamáriánál (telefon: 62/511-813, e-mail: doboa@mako.hu), valamint a www.valasztas.hu, illetve a www.mako.hu honlapokon keresztül érhetők el.

MH