Hírek

Présbe fogták a makói kórház főigazgatóját


Korom András – Makó

Előzetes levelezésbe bonyolódott a makói polgármester, Kallai Árpád, a makói és vásárhelyi kórházak főigazgatója azzal kapcsolatban, hogy az utóbbi milyen anyaggal áll a makói testület elé a makói kórház jelenlegi helyzetével, illetve a fejlesztésévek kapcsolatban – derült ki a mai testületi ülés azon részében, melyben a főigazgató végül is részletesen beszámolt a dr. Diósszilágyi Sámuel kórház jelenlegi helyzetéről, illetve a 2014-20-as ciklusban várható fejlesztéséről.

Ám mielőtt a testület megpróbálta présbe fogni a főigazgatót, a szokásos két óra helyett tíz perc alatt átestek a polgármester két ülés közt végzett munkájának összefoglalóján, majd egy perc alatt az alpolgármester beszámolóján és különösebb vita nélkül fogadták el a város idei költségvetését.
A Démásznak pedig megköszönték, hogy az ügyfélszolgálattal kapcsolatos lakossági panaszokra azonnal intézkedett.

Hogy az üléskezdés szokásos menete letért a megszokottól azt némileg befolyásolhatta, hogy Makó és Vásárhely történetében az utóbbi 25 évben (de lehet, hogy korábban is) példátlan módon meghívás nélkül megjelent az ülésen Almási István Vásárhely polgármestere, Korsós Ágnes Vásárhely címzetes főjegyzője és Havasi Katalin, a vásárhelyi önkormányzat egészségügyi bizottsága elnöke is, akik a széksorokból követték a történteket, a kórházi beszámolóig.

Almási István és Buzás Péter a testületi ülés előtt.

Mint kiderült, a makói városvezetés előzetesen nem számított arra, hogy Kallai Árpád ténylegesen is tájékoztatót ad a kórház működéséről és a fejlesztési tervekről, miután a főigazgató egy levélben jelezte Buzás Péternek, hogy erről csak a kórházfenntartó állami Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet jóváhagyásával teheti. Buzás erre, nem várva meg a főigazgató lépését, maga fordult levélben a GYEMSZI főigazgatójához. Ráadásul – árulta el Makó első embere – megpróbáltak maguk a makói kórházzal kapcsolatos anyagokat keresni az interneten, így találtak egy 60 oldalas, a vásárhelyi közgyűlésen tárgyalt kórház beszámolót tavaly augusztusból. Ezt olvasgatták a képviselők a bizottsági üléseken.

Már az sem volt egyszerű, hogy magázva, vagy tegezve szóljanak egymáshoz. Buzás Péter következetesen tegezte a főigazgatót, aki azonban azt mondta, hogy bár tényleg tegező viszonyban állnak, de édesanyjától azt tanulta, hogy hivatalos helyen magázódni illik. Így Buzás mindvégig tegeződött, Kallai magázódott, azaz csendőrpertuban szólt az eszmecsere.

Kallai Árpád, aki Mészáros János, a GYEMSZI Dél-alföldi Térségi igazgatóság vezetője, valamint Nagy Jenő, a makói kórház orvosigazgatója társaságában jelent meg az ülésen, bő egy órás, prezentációval egybekötött előadásán részletesen ismertette a makói kórház integrációt követő helyzetét. Ebből – többek közt – kiderült, hogy nem hogy a bezárás fenyegetné, de jövője is van a makói kórháznak, melyben 2012-ben 438-an, tavaly már 452-en dolgoztak. Míg egy évvel korábban 5184, addig tavaly 5450 fekvőbetegük volt, a a járóbetegek száma 226 ezer 305-ről 243 ezer 622-re emelkedett.

Nagy Jenő, Mészáros János és Kallai Árpád a testület kínpadján.

A kórház saját felmérése szerint nőtt a betegek elégedettsége. Több fejlesztés is beindult, így a romániai Lugos kórháza által elnyert, de a román partner miatt majdnem kútba esett 130 millió forintos, a rendelőintézet hőszigetelését és nyílászárócseréjét lehetővé tévő pályázat, elindult a pszichiátriai nappali kórház építése 51 millió forintból. Átfogó infrastrukturális fejlesztést terveznek a korábban 1,5 milliárdért épült – részben kihasználatlan – épületük hasznosítására. 2014 és 2020 között pedig a GYEMSZI egyetértésével a főépület fejlesztése, a járóbeteg ellátás teljes felújítása, új épületblokk építése és a kórházi közlekedés megoldása, új parkolók építése és közmű korszerűsítés szerepel annak érdekében – fogalmazott Kallai Árpád -, hogy modern, korszerű, kompakt kórház jöhessen létre.

A kórház főigazgatóját nem kímélték felszólalásaikkal a polgármesteri oldalon álló képviselők. Baranyi Sándor, majd polgármester is megkérdezte, hogy miért jut a vásárhelyi kórház fejlesztésére 2,1 milliárd, amikor a makói kórházéra csak 490 millió. Kiss Imréné nem látta, hogy mi lesz a még az integráció előtt megszüntetett gyermekosztállyal, illetve hogyan lehetett, hogy ágynemű és paplanhiány volt az intézményben. A főigazgató elmondta, hogy fokozatosan erősítik a gyermekellátást, így a 24 órás ellátás mellett nemrégiben beindult a gyermek gasztroenterológiai (mely miatt eddig Szegedre kellett utazni, de ott is fél évig kellett várni) és endokrinológia szakrendelés, de lesz gyermek pulmonológia is.
A textilhiánnyal kapcsolatban elmondta: a négynapos ünnepek alatt emiatt beindították a mosodát, illetve a vásárhelyi kórház alapítványától kértek pénz vásárlásra, ugyanis a makói kórház alapítványának vezetője elutasította azt.

Molnár László képviselő arra volt kíváncsi – többek közt – hogy előfordult-e már, hogy vásárhelyi beteget kezeltek a makói kórházban (válasz: elő), hogy áll a két kórház adósságállománya (az kórházi adósságkonszolidáció a közös, tavaly fennállt 517 millió forintnyi 60 napon túli számlatartozást rendezte).
Bár Kallai Árpád többször is elmondta, hogy politikai jellegű kérdésekre nem kíván válaszolni, ám mégis többnyire ilyeneket kapott. Többször hangsúlyozta, hogy a makói és vásárhelyi kórház nem alá- és fölé, hanem egymás mellérendeltségében dolgozik.
Kallai Árpád a tervezett fejlesztések érdekében szeretné a két háziorvosi, fogorvosi rendelőt, valamint a védőnői szolgálatot elhelyezni a Kórház utcai orvosi rendelőből. Ezt a szándékát még tavaly jelezte a polgármesternek, aki cserébe azt kérte tőle, segítsen az állami tulajdonban lévő Justh Gyula utcai volt pártház és a felújításához szükséges 80-100 millió forint megszerzésében a városnak. Az ezzel kapcsolatos megbeszélések azonban – ezt szintén az ülésen derült ki – azért szakadtak meg, mert a főigazgató és a polgármester is arra vártak, hogy ez ügyben majd a másik jelentkezik. Kallai közölte: nincs ráhatása a Nemzeti Vagyonkezelőre.

Buzás Péter a testület tagjainak ki is osztotta azt a megállapodást, – mint mondta: most került elő a városházán – mely szerint 1991-ben Sánta Sándor akkori polgármester és Lehmann István, a megyei önkormányzat vezetője megállapodást kötöttek arról, hogy Makótól átveszi a megye a kórház működtetési és tulajdonjogát is. Makó azt kötötte ki ebben, hogy a háziorvosi és fogorvosi rendelők, illetve a védőnői szolgálat a helyiségekben maradnak. Buzás elmondta: ha nem tudnak megegyezni most a kórházzal, akkor a város bírósághoz fordul a tulajdonjoga érvényesítése miatt, mely a földhivatali bejegyzésben nem szerepel.
Mint az az ülésen többször is elhangzott, ugyan a Makó 1991 óta nem tulajdonosa a kórháznak, ám azt mai napig a makóiakénak és a térségben élőkének érzi a testület.
A több mint háromórás, személyeskedéstől sem mentes polémia végeztével Buzás Péter javaslatára olyan határozatot hozott a testület, hogy a kórház főigazgatóját júniusi ülésre visszahívja egy újabb meghallgatásra.

Kallai Árpád a tájékoztatója, majd az azt követő vita végén személyesen adta át a szombati kórházi jótékonysági bál meghívóját Makó polgármesterének.

 

Almási egy kávé mellett kezdene beszélni a két város viszonyáról


Van-e célja Almási István polgármesternek a makói ülésen való részvétellel, akar-e reagálni az egyes vásárhelyi vezetők egyes döntéseivel kapcsolatos makói álláspontra? – kérdezte Buzás Péter a szomszéd város vezetőjétől. Almási István közölte: csak azért jött, hogy személyesen hallgassa meg, hogy kórházügyben mi is hangzik el. Buzás Péter azt is kérdezte tőle, hogy a két város viszonyáról akar-e tárgyalni, mire Almási azt mondta, hogy szívesen, de annak egy kávé mellett kellene nekikezdeni.