Makó

Új feladatokat kaptak a földhivatalok


A termelők nyilvántartásában a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok szerepelnek. A járási földhivatalok határozatai ellen a megyei földhivataloknál lehet fellebbezni.
A kormány – május elsejei hatállyal – a megyei földhivatalokat jelölte ki arra, hogy hatóságként jóváhagyják a földszerzéseket.
Amennyiben árveréssel, vagy pályáztatással történik a föld tulajdonjogának a megváltozása, akkor is a megyei földhivatal jár el. Erre akkor kerül sor, ha végrehajtási-, felszámolási-, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében szükséges az  árverés vagy pályáztatás.

MTI