Makó

Makón csak a JAG-ban lesz központi írásbeli


A középfokú iskolák az utóbbi hetekben közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyekben meghatározták, milyen osztályokat indítanak majd a 2014/2015-ös tanévben, és megjelölték azt is, hogy – az adott jogszabályi keretek között – milyen felvételi eljárással veszik majd fel azokba a hozzájuk jelentkező tanulókat.

Az iskolák több mint fele nem tart majd felvételi vizsgát, hanem az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján rangsorolja és veszi fel a tanulókat. Mintegy 490 középiskola írta elő, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók előzetesen vegyenek részt a központi írásbeliken. Ezek közül 53 nyolc, 72 hatévfolyamos intézmény, míg a 9. évfolyamra 972 iskola tart vizsgát. Ha egy tanuló úgy tervezi, hogy majd februárban ezek valamelyikébe is beadja felvételi jelentkezését, részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon – hívták fel a figyelmet. Az írásbeli vizsgákra való jelentkezés határideje december 10-e.

A jelentkezést abba a – listán szereplő – középiskolába kell beadni, amelyben a diák a vizsgát meg kívánja írni.
A 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni. Mindhárom korcsoport számára külön feladatlap és javítási útmutató készül. A magyar nyelvből és matematikából készített központi feladatsorok elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. Az írásbeli vizsga feladatlaponként 45 perces, a kettő között 15 perc szünetet kell tartani.

A tanév rendje szerint a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára január 18-án tartják a vizsgákat, a pótlásokat január 23-án lehet megírni. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók tehetnek, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbelit.

MH-MTI