Makó

50 makói diák végez közösségi szolgálatot a makói tűzoltóknál


Amióta a módosított közoktatási törvény a középiskolások számára ötven óra közösségi szolgálat teljesítését írja elő az érettségi vizsga előfeltételeként, egyre többen döntenek úgy, hogy a katasztrófavédelemnél töltik le a megszabott időszak egy részét vagy egészét. A  fiatalok is szívesen teljesítik a szolgálatot a megye hivatásos tűzoltó-parancsnokságain.

A fiataloknak három év alatt kell összegyűjteniük az előírt órakeretet, a jogszabály pedig javasolja, hogy ez időszak alatt minél több területen próbálják ki magukat és szerezzenek tapasztalatot. A katasztrófavédelemnél eddig ezerötszáz fiatal jelentkezett közösségi szolgálatra.

A vonatkozó törvény és rendelet alapján a közösségi szolgálat többféle területen is teljesíthető: egészségügyi, szociális és jótékonysági tevékenység formájában, oktatási, kulturális és közösségi munkaként, vagy éppen környezet- és természetvédelmi programokba történő bekapcsolódással. Foglalkozhatnak a diákok az ötven óra keretében óvodáskorúakkal, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, de lehetőségük van az idős emberekkel közösen végzett sport- és szabadidős tevékenységgel is kitölteni az előírt keretet.

 A fentiek közül talán a legspeciálisabb terep a katasztrófavédelem, a szervezet sokféle és érdekes foglalkozásokat biztosít, ezért a fiatalok számára sok tekintetben „egzotikusnak” számít, nem kis részben ez magyarázhatja az érdeklődők egyre növekvő számát. Vonzó lehet a középiskolások számára az is, hogy az ország egész területén mód van a szolgálat teljesítésére.

Az előző tanévben országszerte százhetvenhárom, a katasztrófavédelem szervezetéhez tartozó fogadó intézmény – igazgatóság, kirendeltség, hivatásos tűzoltó-parancsnokság, katasztrófavédelmi őrs – kapcsolódott be a közösségi szolgálat programba. Összesen nyolcszáznyolcvannégy középiskola és ezerötszáz diák döntött úgy, hogy az előírt szolgálati időt részben vagy egészben ezek valamelyikében töltsék. A fogadó intézmények elkészítették általános levezetési tervüket, majd a megjelölt tevékenységi körökhöz kapcsolódó feladatok szerint kijelölték a mentorokat. Minden hónapban meghatároztak öt napot a közösségi szolgálat teljesítésére.

A Makói Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságra két középiskolából ötven diák jár szolgálat teljesítésére. A kirendeltség felajánlotta a térségben működő önkéntes tűzoltó egyesületeknek a programba való bekapcsolódás lehetőségét, és már folynak  tárgyalások arról, hogy a fiatalok az egyesületek kereteiben tejesíthessék a szolgálatot.

A középiskolások minden esetben a munka- és balesetvédelmi oktatást követően kezdhették meg szolgálatukat, amely során az elméleti órákon megismerkedtek a tűzoltás alapjaival és a polgári védelmi feladatok fontosságával is, míg a szertárakban közelről megismerték a beavatkozásnál használt eszközöket, járműveket. Lehetőségük volt közreműködni katasztrófavédelmi versenyek szervezésében és lebonyolításában is, de volt olyan gyakorlat, ahol statisztaként ők alakíthatták a sérülteket.