Makó

Kikhez gurulnak a makói közpénzek?


Makó Híradó összeállítás

A szegedi Precipus Tanácsadó és Szolgáltató Bt. egyszeri 350 ezer forintot kapott a makói önkormányzattól szakvélemény elkészítésére és tanácsadásra, a hulladékgazdálkodási tevékenység zökkenőmentes és folyamatos ellátása kapcsán.

Bácsi János 80 ezer forintért végzett egyszeri, a pedagógusok munkájának elismerésére vonatkozó pályázat és értékelési rendszer kidolgozására.

A makói dr. Sipos Márta Ügyvédi Iroda 2012. november és december 31. között havi 73 ezer 819 forint+ÁFÁ-t, majd idén január 1. és február között 93 ezer 750 forintot számlázhatott a polgármesteri hivatalnál, valamint az önkormányzati intézményeknél felmerülő munkajogi kérdésekben adott tanácsadásért, illetve a munkajogi perekben való képviseletért.

Dr. Ollé György szegedi ügyvéd, hivatalos közbeszerzési szakértőt jogi szaktanács és képviselet ellátásáért (egy még 1997-ben kötött, határozatlan idejű szerződés alapján) 2010. január 1 óra havi 300 ezer forint + ÁFA illeti meg. Ezért cserében többek közt az önkormányzati cégek alapító okiratainak és társasági szerződéseinek módosítását végzi, illetve peres ügyekben az önkormányzat képviseletét látja el.
Dr. Ollé György idén augusztus 27-én kelt szerződése szerint 985 ezer forint + ÁFÁ-ért cserében bonyolíthatja le a makói központi konyha működtetésével közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Makó közigazgatási területén működő önkormányzati és állami fenntartású nevelési-oktatási intézmények részére közbeszerzési feladatait.

Balássyné Karsai Ildikót művészeti szaktanácsadói feladatok ellátásáért (őt 2007. január 2-től és 2014. február 28 közötti határozott idejű szerződéssel foglalkoztatja a város), az első évben havi bruttó 166 ezer, idén március 1. és április 30. között bruttó 180 ezer, azóta havi bruttó 204 ezer forint juttatás illeti meg. Feladatai közé tartozik meghívók, oklevelek tervezése, a városház galéria és az ifjúsági művésztelep szervezése, vezetése, a művészeti alkotások zsűrizésének előkészítése, a városi ünnepségek dekorációinak tervezése, elkészítése, előadások, prezentációk grafikus tervezése, szoborkoncepciók tervezése, illetve felkérésre szakmai konzultáció.

Ádók Jánosné 2007. június 1. óta érvényes határozatlan idejű megbízási szerződése értelmében havi bruttó 147 ezer 500 forintért látja el a városi főkertészi feladatokat.

Az Econo-Ráció Gazdaságszervezési és Könyvvizsgáló Kft. 2007 november 12-én kötött, határozatlan idejű szerződése szerint óránként 5 ezer forint+ÁFÁ-ért ad a városnak adó- és megvalósíthatósági tanácsokat.

A budapesti Maoni Holding Kft. a kötvénykibocsátással kapcsolatos tevékenységek ellátásáért 2010. május 1-től havi 200 ezer forint +ÁFÁ-t, és személyes megjelenésként alkalmanként 50 ezer forint+ ÁFÁ-t számlázhatott. 2011. május 1-től azonban a tevékenység ellátásáért már csak 100 ezer forint+Áfa illeti meg a személyes megjelenés díja nem változott. Szerződése idén szeptember 30-val közös megegyezéssel megszűnt.

Dr. Ortutay Miklós közbeszerződési tanácsadói feladatok ellátásáért 2010. október  18-tól havi bruttó 100 ezret, majd 2011. novemberétől havi bruttó 120 ezret kapott. Ugyanezen feladatok ellátására a város 2013. július 1-gyel újabb határozatlan idejű szerződést között vele havi nettó 170 ezer forintért (a szerződést július 31-gyel közös megegyezéssel megszüntették).
Dr. Ortutay Miklóst két közbeszerzési eljárás lebonyolításával is megbízta a város. Idén április 29-án 250 ezer forintért a települési hulladék kezelésével kapcsolatos, míg június 21-én, 925 ezer forintért cserében a “Zöldház környezetvédelmi és oktatási központ kialakítása” kapcsolatos pályázatával.
A makói Magyar utcába bejegyzett, Ortutay Helen és Ortutay Hanna tulajdonában lévő In-house Service Tanácsadó Bt. 2013. augusztus 1-től látja el határozatlan idejű szerződéssel ugyanezt a munkát, havi nettó 170 ezer forintért.

A budapesti székhelyű Szigetvári és Társai Kommunikációs Kft. marketing és kommunikációs tanácsadásra két szerződés is köti a városhoz 2011, februárja óta. 2011. júniusig  200 ezer forint + ÁFÁ-t, majd azóta 100 ezer forint + ÁFÁ-t számláznak többek közt a képviselő testület, polgármester, bizottsági ülések döntéseinek, a hivatal munkájának a város közössége felé történő kommunikációja, ciklusprogram ismertetése, kiadvány megjelenése, hatósági feladatok lakosságot érintő kommunikációja, WEB lap, Makói Hírek fejlesztésének véleményezése, ezekben megjelenő kiemelt és alárendelt szövegek megfogalmazása, sajtóközlemények, interjúk szövegezése fejében, míg 2011. februárjától havi 318 ezer forint+ÁFÁ-t, majd 2012. június 1-tól havi 418 ezer forint + ÁFÁ-t Európai Uniós és hazai pályázatok eredményes lebonyolítása érdekében Makó város PR és fejlesztési kommunikációs feladataihoz kapcsolódó marketing-kommunikációs tanácsadói feladatok elvégzéséért cserébe. Ez utóbbi megbízás az év végén lejár.

A makói Siket Sándor, Siket Zsolt és Siket Anita bírtokában álló, a Szegedi utcára bejegyzett Alldef Kft. havi nettó 40 ezer forintot kap munkavédelmi feladatok ellátásáért.

A ciprusi Limasolban bejegyzett Electool Holdings Limited Liability Company tulajdonában lévő budapesti Electool Hungary Kft. 2013. január 25-én kapott megbízást 1 millió 570 ezer forint+ÁFA megbízási díj fejében  földgáz és villamosenergia beszerzés közbeszerzési eljárás lebonyolítására.

A makói önkormányzattal kapcsolatban álló szakértők, feladataik és díjazásuk:

A táblázat forrása: mako.hu