Makó

Megjelent a szél-járás őszi száma


Az irodalmi rovat is tágabb merítésű, Böröndi Lajos, Csáky Anna, Gyüre Lajos, Sárándi József és Zirig Árpád mellett Kerék Imre Goethe fordításaiból közöl  hármat. A honismeret rovatban Csicsay Alajos egy megtalált, a két háború közti csehszlovákiai magyar zenei élet egy szeletét bemutató folyóiratról ír, Kovács László pedig Pozsony 1948-cáról. A már említett Tolnay-portrét Székely Zoltán művészettörténész rajzolja meg, s Németh Gyula Morelli Edit zománcművészről értekezik. A barangoló Kárpátaljára visz el bennünket, míg a szélfúvás rovatban többek között Mészely József Nagyenyedre írt levelét, üzenetét olvashatjuk.