Hírek

Hagyományőrző diákok a Hunyadiban


Immáron 10 éve, hogy a mosonmagyaróvári Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskolában megalakult a Hunyadi Mátyás Honvédség és Társadalom Baráti Kör Közhasznú Egyesület. A civil szervezet, amelynek tagjai tanárok, az iskolához különböző szálakkal kötődő jelentős személyiségek, volt és jelenleg is diákok, pártoló tagok, azzal a céllal jött létre, hogy segítse a fiatalok hazafiságra nevelését, növelje hazaszeretetüket, figyelmüket a hagyományok őrzésére irányítsa. Mindezek szellemében alakult meg néhány évvel ezelőtt az egyesületen belül a hagyományőrző csoport, Németh Alajos vezetésével.

A csoportban tevékenykedő diákok sokat tesznek többek között a hadisírok feltárásában, gondozásában. A közelmúltban, készülve az 1956-os városi gyásznap rendezvényeinek méltó megünneplésére, a Gyásztéren az 1990-ben felállított kopjafák felújításában vettek részt Németh Alajos tanár vezetésével.

Német Alajos volt a kopjafák megálmodója, készítője és állandó gondozója. Egy korábbi interjúban így vallott munkájáról:

„A kopjafában benne van minden, minden kis jelnek meg van a maga értelme. Az emlékoszlop leegyszerűsítve adja vissza a mondanivalót.”

A hagyományőrző diákok már értik és tudják 1956-üzenetét és a kopjafák értelmét, mindezt munkájukkal bizonyítják.