Makó

Kormánydöntés a Makovecz életmű gondozásáról


Döntött a kormány arról, hogy a Makovecz-hagyaték méltó gondozása érdekében támogatja az életmű monografikus feldolgozásának többnyelvű kiadását, valamint a Kossuth-díjas építész munkásságát bemutató reprezentatív kiállítás létrehozását. A belügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere megvizsgálja, hogy nemzetközi viszonylatban milyen szervezeti keretek között népszerűsíthetők a magyar organikus építészet kiemelkedő alkotásai, hogyan örökíthető meg Makovecz Imre munkássága.
Áttekintik az alkotó településfejlesztési-épülettervezési modelljét, és annak alapján bővítik a főépítészek továbbképzési programját. A kormányhatározat kitér Makovecz Imre hátrahagyott terveinek áttekintésére, az általa tervezett és megvalósított kulturális, oktatási, egyházi épületek értékeinek megóvásának és helyreállításának, valamint az egyes alkotások műemléki védelem alá helyezésének lehetőségére is.

Makovecz Imre a makói könyvtár átépítésének terveit is elkészítette. (Fotó: Rózsa Virág)

MH