Tavaly vizsgálta az Állami Számvevőszék a makói önkormányzat 2007. január 1. és 2011. december 31. közötti gazdálkodásának szabályszerűségét.  Nyilvánosságra hozott jelentésében megállapította: a város vagyongazdálkodási tevékenységét alapvetően a jogszabályi előírások szerint szabályozta. A számvevők azonban az ellenőrzés nyomán a város polgármesterének egy, a jegyzőnek öt intézkedési javaslatot tettek.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzésének célja annak értékelése volt, hogy az önkormányzat a vagyongazdálkodásának kereteit, törvényességét megfelelően szabályozta-e, valamint a vagyon változása jogszerű döntéseken alapult-e. A jelentés megállapítja, hogy a vagyongazdálkodás szabályszerűségét biztosította az önkormányzat a döntések előkészítése és végrehajtása során. Az ellenőrzött időszakban a gazdasági események tekintetében a város betartotta a jogszabályokban és a belső szabályzatokban előírt ellenőrzési követelményeket, a vagyon értékének változása jogszerű döntéseken alapult.

Makó  vagyona a vizsgált időszakban 30,7 százalékkal, 25,5 milliárd forintról 33,4 milliárd forintra bővült. E gyarapodás alapja hazai és uniós pályázati források, saját bevétel és kötvénykibocsátás volt. A svájci frank alapú kötvény az Állami Számvevőszék szerint szűkíti a vagyongazdálkodás kereteit és kockázatot jelent. Igaz annak felét a magyar állam az idén már átvállalta.

A számvevőszék az uniós támogatással megvalósult fürdőberuházásról a vizsgált időszak legnagyobb fejlesztéséről megállapította, hogy a gazdaságossági számítás során nem kellő körültekintéssel mérte fel az önkormányzat a fejlesztés kockázatait.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest