Makó

Testületi ülés – percről perce


9.00.: Egyelőre csak gyülekeznek a képviselők.

9.11.: Buzás Péter polgármester megnyitotta az ülést, a képviselők elfogadták a napirendi pontokat, majd polgármesteri tájékoztatójában a szennyvízcsatorna építésről szólt. Elmondta: a kivitelező, most a munkálatok vége felé “szívta” meg magát, erősítette meg a munkát végző brigádokat. Kérte a lakókat, hogy működjenek együtt a kivitelezőkkel. A gerizdesieket biztatta, hogy kössenek rá mielőbb a hálózatra.

Ortutay Miklós projektmenedzser: minden érintett megkapta az értesítést, hogy ráköthet a szennyvízcsatornára. Kérte, hogy jelezzék a lakók, ha nem jó címzett kapta a levelet.

Márton Imre képviselő: elkezdődött-e a havária csoport, azaz a gyors helyreállító brigád munkája? Baranyi Sándor képviselő: mára csoport megalakulását követő másnap megkezdődött a helyreállítás, Sánta Sándor is pozitív tapasztalatokról számolt be. Toldi János is jó tapasztalatokat szerzett. Gáspár Sándor képviselő: Kórház és Apafi utcán csak a hibák egy részét csinálták meg. Kiss Imréné elmondta,: Újvároson egy részt megcsináltak, de a Vásárhelyi utca katasztrófális állapotban van.

Buzás Péter a rezsicsökkentés jó és kiváló, de mint mindennek, ennek is van csekély hivaszázaléka, Makónak 35 milliót kell beletenni, azaz nem a multiktól vezsik el a pénzt, hanem a várostól. Makón az 1-2 fős, 62 éven aluliak is kapnak kedvezményt! A 62 fölöttiek is különböző méretű kedvezményeket. 70 év fölött egyáltalán nem kell szemétdíjat fizetni. A szemétdíjkedvezményel kapcsolatban 5554 levelet küldött ki, ebből 2943-at küldtek vissza eddig. Aki kéri, az vigye vissza a városházára legkésőbb szeptember 30-ig! Csomor Ágnes irodavezető elmondta, aki szeptember 30 után kldi vissza, az a harmadik negyedévre nem kapja meg a kedvezményt!

9. 40.: Buzás Péter: nagyon jól sikerült az óvodapedagógiai konferencia! A Hagymafesztivált és a lovasversenyét és a bogárzói búcsút is dícsérte. “Úgy újult meg a Hagymafesztivál, hogy az mindenki dicséretét váltotta ki.” – mondta. Kérte a további ötleteket, hogyan lehetne tízezreket megmozgatni. A bogárzói búcsú kapcsán gyerekkori tanyai emlékeit idézte fel.

10.00.: Molnár László képviselő ismét kórházügyben szólalt fel: augusztusban bőrgyógyászat ügyben már szólt a testületi ülésen, erre megszólalt, cáfolva őt Kallai Árpád főigazgató majd Mágori Józsefné országgyűlési képviselő is. Ma reggel az orvosi rendelőbe elment, mondta, hogy bőrgyógyászhoz szeretne menni, azt válaszolták, hétfőként van két órán át, de két hete nem rendelt, s legközelebb csak 7-én lesz. Közben egy ott lévő néni azt panaszolta: azt mondták, hogy Vásárhelyre mehet. A bőrgyógyász, aki felmondott, magánpraxist folytat. Nem lehetne Vásárhelyről annak a két-három Kallai Árpád által említett bőrgyógyásznak heti két napra Makóra átjönni rendelni? Molnár László úgy vélte, hogy nem mondott igazat a főigazgató, mert nem megoldott a bőrgyógyszati ellátás. Azt kérdezte Buzás Pétertől, tudott-e beszélni Kallai Árpáddal és az mit mondott neki ez ügyben?

Buzás: felhívtam Kallai Árpádot, akit jó, korekt igazgatónak tartok. Azt mondta telefonon, hogy elment az orvos, s azon van, hogy az elment orvost mielőbb pótolják. Ez nekünk nem volt megfelelő válasz – mondta Buzás. “Néhány nap múlva visszahívott azzal szeptember 25-én szereten fórumot tartani. Buzás kérte október 1-jén vagy haramdikán kellene. Kallai elfogadta a javaslatot, majd megköszönte, hogy október 3- án délután 5 órától a városháza dísztermét biztosította a város a makói kórházfórum számára, s meghívta rá a polgármestert és a testület tagjait is. Buzás: nem az a célunk, hogy bántsuk a kórházat, de féltjük azt. Buzás meginvitálta a makóiakat a kórházfórumra.

Toldi János képviselő: Kiszombori fórumon is ott voltam, Kallai nyíltan beszél, s amire ott szóban nem tudott válaszolni, azt írásban tette meg. Javasolta hívják meg a makói fórumra a makói háziorvosokat is. Sánta Sándor képviselő: a kórházállami intézmény, nem a város működteti, bár Molnár László nekem címezi felszólalásait. Talán jogosan kritizáljuk a kórházat, de ha Konrád György lennék, feljelenteném a várost, mert milliárdokat kap a város az adósságkonszolidációra, de a megmaradt egészségügyi ellátásáért nem tesz: a Kálvin utcai rendelőt azt hiszem életveszélyessé nyilvánították. Nincs jogunk a kórház ügyeibe beavatkozni.
Szerinte a makói önkormányzat 22-es csapdája: ha a jobboldal megszavazza a költségvetést, abban nincs benne a körzeti orvosi rendelők felújítása, ma megszavazon, akkor sincs.

Buzás Péter: “Nekem Kallairól jó a véleményem, de a makói egészségügy átszervezésével kapcsolatban megegyezik Molnár képviselő úréval.” Sánta Sándort személy szerint respektálja, de nagyon meghökkentette, amit most mondott. “Nem tudom, hogy indultok a körzetetekben, amikor a felszólalásaitokban a pártpolitikai érdekeket képviselitek, nem a makóiakat. ” Elmondta: az adósságszolgálat és a makói kórház működése nincsenek összefüggésben egymással.” Igaza van Sánta képvisleőnek az orvosi rendelők felújításával kapcsolatban, de az azzal kapcsolatos pályázatoknál balfácánok voltunk, kimaradtunk belőle. Javasolta: beszéljék meg, hogy milyen egyedi pályázatok vannak erre. Nemcsak a rendelőkben van probléma, de a könyvtárban és a sportcsarnokban is. Partner a város bármelyik rendelővel kapcsolatos felújításban. Megérdemeljük, hogy normális egészségügyi ellátásunk legyen! – jelentette ki Buzás Péter.

10.25.: Molnár László viszontválasza Sánta Sándornak: Úgy érzem szelíden és szolídan fogalmazta. nem bántani akartam képviselőtársamat, az egészségügyi bizottság elnökét. Nem politikai kérdés a kórház ügye, nem hiszem, hogy az a háziorvosoknak is jó. Nem bánta akarlak! – mondta. – A vért is elviszik Vásárhelyre vizsgálatra- tette hozzá. Mindenki előtt megkövette Sánta Sándort, azt kérve, fogjanak össze kórház ügyben, ahogy tették a bezárás hírére annak idején!

Sánta Sándor: nem mondtam, hogy jól működik a makói kórház! Majd a kórházfórum után elmondom véleményem. Arra próbáltam kihegyezni a dolgokat, hogy mi sem vagyunk ártatlanok, szégyellem magam, hogy eltelik a ciklus, és a rendelők felújítását nem sikerült megoldani.

Sánta Sándor: nem mondtam, hogy  jól működik a kórház!

Molnár László közbeszólt: te is helyeselted a kórházösszefogást. Sánta: Makó nem tudta eltartani a kórházat. De összetettebb a kérdés annál, minthogy Sánta Sanyi miatt nincs Makónak kórháza – mondta. Buzás Péter reagált az elhangzottakra. Vitázik Sántával, aki szerint a polgármester minősíti a képviselőket. Keveredik a mondandókban a kórházintegráció és a rendelőfelújítás kérdése. Buzás azt mondta, nem akarta sértegetni a képviselőt. Sánta Sándor is elnézést kért.

Márton Imre javasolta, hogy ne a városháza emeletén rendezzék meg a fórumot, mert van, aki nem tud lépcsőt mászni. Buzás, aki nehezen jár, annak segítenek feljutni az emeleti terembe.

A testület egyhangúan elfogadta a polgármesteri beszámolót.

10.48.: Kovács Sándor képviselő a termálprojekt állásáról érdeklődött, elképzelhetőnek tartva, hogy abból ismét semmi sem lesz. Toldi János: hol áll az állampolári esküvel Marosvári Attila alporgármester: nincs frissebb fejlemény termálügyben a rendszer megépült, a hatósági eljárások folynak, ezt nem tudjuk gyorsítani. Toldi Jánosnak: ezer körül tettek tavaly állampolgársági esküt, s mindenkit invitálok jöjjön vissza a városba. Buzás készülünk arra, hogy a termálprojekt végre beinduljon. A tetsület egyhangúan elfogadta az alpolgármesteri beszámolót.
10.53.: A Tisza Volán és a MÁV tájékoztatója következik. Szirbik Csaba, a Tisza Volán Zrt. makói kirendeltségének vezetője elmondta, megalakult a regionális közlekedési társaság. Szlama Benedek makói állomásfőnök elmondta, csak a hatáskörébe tartozó kérdésekre tud válaszolni.

Szirbik Csaba és Szlama Benedek.

Siket István tette szóvá, hogy össze kellene hangolni a két cég menetrendjét. Elhangzott, a két társaság próbálja összehangolni a menetrendet, de a buszok csak tíz percet várhatnak a vonatra. Buzás Péter és Kiss Imréné is dicsérte a Tisza Volánt. Toldi János is dicsérte a két céget.

Csala Attila állampolgárként szót kapott. Vasúti menetrend változás miatt, úgy véli megnehezítették a Mezőkovácsháza felé a közlekedést. Hosszasan ecsetelte a vasúti és a buszközlekedés jelenlegi helyzetét. A Makó-Hódmezővásárhely közti vasúti közlekedés megszűnését is nehezményezte.

Csala Attila állampolgárként szólt fel a testületi ülésen.

11.15.: A testület megköszönte a Tisza Volán és a MÁV tevékenységét és tudomásul vette a két tájékoztatót. Majd a beérkezett normatív támogatások miatt módosította a város idei költségvetését, valamint a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról szóló önkormányzat rendelet. Ennek értelmében a Maros-parton is elrendelik a szemétszállítás kötelező igénybevételét egész évben. Az üdőlőterületen is fizetni kell a szemétdíjat, de ez fele a városinak. S módosították a mezei őrszolgáltatással kapcsolatot helyi rendeletet, illetve az Újvárosi Óvoda átnevezését Makói Óvodára. Pályázatot nyújt be a város  kerékpárosbarát város címre. Csatlakozik a város a 2014-es Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Makó ebbe 11 milliót tesz bele. Jóváhagyták, hogy Mátó Erzsébet könyvtárigazgatót január 1-vel nyugdíjba vonulása miatt január 1. és június 1. között felmentsék a munkavégzés alól.

 

11.26.: A Kígyó Patika kérelmezte, hogy csökkentsék a Bérpalotában lévő gyógyszertár bérleti díját, mondván a szomszédos épületben szállodát építenek. A testület hozzájárult, hogy a díjat 20 százalékkal csökkentse a város, míg a szomszédos szállodát át nem adják. 1404 forint/négyzetméter a bérleti díja, ez 1123 Ft/négyzetméterre csökken. A testület különféle vételi ajánlatokat utasított el, majd eredménytelenné nyilvánította a Csanád téri volt ABC, volt használtruha üzlet értékesítésére kiírt pályázatát, lévén arra senki sem jelentkezett.


11.38.: Baranyi Sándor képviselő az egyebek között elmondta: a városüzemeltetési bizottság tegnapi ülésén hallgatta meg a Makói Kommunális Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjára pályázó 8 embert, kérte, hogy az idő rövidsége miatt, még kapjanak időt a döntés hozatalig. Péntek kora reggel ismét összeülnek, s még aznap rendkívüli testületi ülésen döntenek ezügyben. Kiss Imréné megköszönte a Hagymafesztivált és a bogárzói búcsú szervezőinek munkáját. Kovács Gábor, a Nagy Sportágválasztó szervezőjének munkáját is megdicsérte. A Szilágyi Dezső, Sziget és több utcán is összedőlt házak anyagát szeretné eltakaríttatni. Kovács Sándor képviselő: egy Kálvária úti férfi vitt ki a szeméttelepre zöldhulladkot, de azt mondták neki, nem fogadhatják, míg a város vécét és kézmosót nem építtet. Buzás: Az A.S.A. időszakban ez nem volt probléma, de a megoldás folyamatban van. Márton Imre képviselő kisgyermekes anyukák nevében kérte: legyen olyan hely a városban, ahol a kisgyerekek zárt térben pelenkázhassák ha bejönnek a városba, akár vidékről is. 24 anyuka kérte ezt levélben. Felhívta a figyelmet a hamarosan megjelenő újabb képeslapkönyvre. Molnár László képviselő a csókásiak Kálvária temetőbeli kápolna falán lévő emléktábla avatójáról szólt. Szeretnének 6 fát elültetni, ehhez kérik a testület segítsgét. Két fát a képviselői alapjából felajánlott. Egyet Buzás is felajánlott.

11.57.: Buzás Péter bezárta a nyílt ülést, a testült zárt ajtók között folytatja munkáját.