Hírek

Bűnmegelőzéssel is jelen vannak az iskolákban a rendőrök


Az első ilyen irányú kezdeményezésre az 1970-es évek elején került sor, amikor az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény kimondta, hogy az ifjúság iskolai nevelésébe be kell vonni a rendőrséget is. A sikeres külföldi példákat tanulmányozva az amerikai D.A.R.E. programra esett a választás. A rendőrökből, gyermekpszichológusból és pedagógusokból álló munkacsoport adaptálási munkáját követően a program elemeit az 1992-93-as tanévben D.A.D.A. (Dohányzás, Alkohol, Drog, AIDS) néven kezdték el oktatni az általános iskolákban. Pedagógiai szempontból a 6-14 éves korosztály az, amelynél a legeredményesebben lehet befolyásolni a pozitív attitűdök kialakulását, illetve megakadályozni a negatívak rögzülését.

A DADA program olyan foglalkozások sorozata, amely a célzott korosztály érdeklődésére számot tartó témákat általuk szimpatikus vagy könnyen elfogadható módszerekkel, eszközökkel közvetít. Az oktatásba belépő rendőrök kiválasztása és kiképzése olyan több lépcsős folyamat, amely csak a legalkalmasabb munkatársakat irányítja erre a feladatra.

A DADA program sikereiből merített szakmai kompetenciákból született meg a 15-17 éves korosztálynak szóló ELLEN-SZER program, amely 2005-től került országos bevezetésre. A középiskolák 10. és 11. évfolyamos diákjai részére készült tananyag arra fókuszál, hogy a kamaszkor hozta krízishelyzeteket minél kevesebb sérüléssel, esetleges félresiklással éljék meg a fiatalok. Ebben a kritikus időszakban hasznos információkkal, tanácsokkal segíti a középiskolai korosztályt eligazodni a társadalmi környezetben, támogatást nyújt abban, hogy a gyermekek sem elkövetői, sem pedig sértetti oldalon ne váljanak veszteseivé ennek a korszaknak.

A tematikus programokon túl rendszeresen tartanak bűnmegelőzési osztályfőnöki órákat a 14-18 éves korosztály számára az alábbi témákban is: fiatalkorú bűnözés, iskolai erőszak, családon belüli erőszak, internet veszélyei, drogprevenció.

Sem a tematikus iskolai programok (DADA, ELLEN-SZER), sem az Iskola rendőre program nem kizárólagosan a kábítószer-fogyasztás visszaszorítását szolgálja.  A programok célja, hogy a gyermekeket megóvja a veszélyes élethelyzetektől, illetve felkészítse őket egy biztonságos életvitelre, a jogkövető magatartások választására. Teszik mindezt úgy, hogy a gyermekek magatartása formálásán keresztül befolyásolják őket a biztonságot garantáló döntések mellett. Biztonságban lenni, szermentesen élni a mentális egészség egyik alapfeltétele.

KH