Makó

Újabb levelet küld az adóhivatal


Az adatlap szeptembertől a NAV internetes honlapjáról letölthető és kitöltve – postán, személyesen, vagy elektronikus úton – juttatható el az illetékes megyei adóigazgatóságokhoz. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a tájékoztató levél kézbesítésétől számított 30 nap az adatlap visszaküldési határideje. Ennek a határidőnek a betartása nagyon fontos, kizárólag indokolt igazolási kérelem benyújtása esetén fogadható el a késedelem. Az adóhivatal a tájékoztató levelet a kedvezményezett levelezési címére, ennek hiányában a székhelyére küldi meg.

A köztartozás-mentesség értelmében a civil kedvezményezettnek 2013. augusztus 1. napja és a 1337A adatlap kelte között nem lehet lejárt esedékességű köztartozása. A NAV a köztartozást nettó módon vizsgálja, tehát az adott adónemen lévő adótartozás összegét csökkenti a más adónemen fennálló túlfizetés összegével.

A határidő elmulasztása, illetve köztartozás fennállása esetén a törvény kivételes méltányosság gyakorlására ad lehetőséget a hivatalnak. Kivételes méltányosságot érdemel például, ha a felajánlott összeg átutalásának meghiúsulása a civil szervezet alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti.

Továbbra is két kedvezményezetti kör kaphat felajánlást. Az egyik csoportot az alapítványok, egyesületek, közhasznú alapítványok, egyesületek, közalapítványok, színházak, könyvtárak, levéltárak, múzeumok, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek, felsőoktatási intézmények és más, a törvény által egyedileg felsorolt szervezetek alkotják, melyeket összefoglalóan továbbra is civil kedvezményezetteknek nevezünk.

A másik csoportot az elismert egyházak, vallásfelekezetek, vallási közösségek – összefoglalóan az egyházi kedvezményezettek, valamint a kiemelt költségvetési előirányzat, a Nemzeti Tehetség Program feladatainak támogatása – alkotják.

A civil kedvezményezetteknek az adatlap beérkezésétől számított 30 napon belül, legkésőbb 2013. december 15-éig bankszámlára történő utalással küldi ki a hivatal a részükre érvényesen felajánlott összegeket.

Az egyházi kedvezményezettek csak technikai szám birtokában juthatnak az érvényesen felajánlott egy százalékos összeghez és az őket megillető összegeket 2014. január 31-ig utalja ki a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

KH