Hírek

Átkeresztelik a makói Újvárosi Óvodát


Napirenden szerepel – többek közt – az idei költségvetései rendelet, illetve az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása, illeve  felülvizsgálják az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletet.
A testület összesen 25 előterjesztést tárgyal nyílt ülésén.

MH