Makó

Elfújta a szél a makói tűzijátékot


Korom András – Makó

Fúvószenekari térzenével, majd Zelencsuk György, “A Parlament, amilyennek én láttam” című szabadtéri fotókiállításával kezdődött meg tegnap délután a Csanád vezér téri városi ünnep. Ezt követően kezdődött az ünnepi szabadtéri testületi ülés, melyen elsőként makói gabonatermelők képviseletében Forrai Sándorné, míg a sütőipar képviseletében Forrai Mónika adják át Buzás Péter polgármesternek a város új kenyerét, melyet Kotormán István lelkész igazgató áldott és Pálfai Zoltán plébános szentelt meg.

Buzás Péter polgármester ünnepi beszédében István király Imre herceghez írt intelmei alapján vont párhuzamot a régmúlt és a jelen között. Hangsúlyozta Géza és fia Szent István 67 év alatt olyan államot hoztak létre, mely kiállta az idő próbáját. A szent istváni úton ma is lehet járni. “Szentek voltak azok, akik az államalapítás idején nem csak azt tették, amit lehet, hanem azt ami kellett!” — hangsúlyozta, felhívva a figyelmet arra, hogy a makóiak közös összefogással ma is képesek azt is megvalósítani amit kell. Felhívta a figyelmet arra is, hogy nincs olyan képviselő a helyi testületben, aki ne azon dolgozna, hogy Makót jobb állapotban adja át az utódoknak, mint amilyenben annak idején átvette.

Az ünnepség keretében adták át az idei városi kitüntetéseket. „Makó Város Közművelődéséért” kitüntetést kapott: Baloghné Vass Katalin, aki általános iskolai történelem-népművelés szakos tanári diplomával 1991-től több mint 10 éven át a helyi közművelődésben – a makói Művelődési Központ népművelőjeként, majd utóda a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Kht. kulturális menedzsereként – dolgozott. 2003. óta az Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi nevelőtanára, egyben a kollégium diákönkormányzatának segítő tanára. 1993-ban létre hozta az első mazsorett csoportot, majd 1995-ben a Makói Majorette Egyesületet. Kimagaslóan eredményes művészeti munkája mellett közéleti tevékenysége is figyelemre méltó.

Baloghné Vass Katalin.

„Makó Város Egészségügyéért” kitüntető címet vehetett át Szilvási Ferencné, a Kálvin Téri Bölcsőde kisgyermek nevelője. 32 éve töretlen lelkesedéssel végzi hivatását. Gyermekszeretete, türelme melegséget áraszt a gyermekek felé, jó emberi tulajdonságait nagy szakmai tudással ötvözi. A kisgyermekek rajongással szeretik, csoportjában mindig megpróbál kiegyensúlyozott, vidám hangulatot teremteni, kollégái és a szülők is bizalommal fordulhatnak hozzá. Foglalkozását hivatásnak tekinti, türelemmel, szeretetteljes odafigyeléssel, empátiával segíti a kisgyermekek beilleszkedését, fejlődését. Munkájával, emberi magatartásával példaképül szolgál valamennyi kisgyermekekkel foglalkozó szakember számára.

Szilvási Ferencné.

A „Makó Város Nevelésügyéért” kitüntető címet adományozták Szabó István Jánosnénak, aki tanári pályáját a József Attila Gimnáziumban kezdte, ahol 17 évig matematika, fizika és technika tantárgyakat tanított és osztályfőnök is volt, s folyamatosan tovább képezte magát. Osztályfőnökként empátiával fordult diákjai felé, akik tisztelték tudása, reális gondolkodása, megértő, segítő magatartása miatt. A térség pedagógusai is tanulhattak tőle, hiszen mindig a legkorszerűbb pedagógia módszereket alkalmazta óráin. 2007 óta a Makói Oktatási Központ minőségügyi csoportjának vezetőjeként dolgozik. Szakértelmével az iskola vezetés munkáját segíti. Munkavégzésére a precizitás, magas szakmai színvonal a jellemző, szem előtt tartva a tanulók, pedagógusok és az intézmény érdekét egyaránt. Pedagógusi pályája minden pedagógus számára példaértékű lehet.

Szabó István Jánosné.

A „Makó Város Nevelésügyéért” kitüntető címet Stenszky Csaba vehette át, aki testnevelő tanárként diákjai minél sokoldalúbb foglalkoztatására helyezte a hangsúlyt. A mozgás megszerettetésére széles választási lehetőségek felkínálására törekedett. Szerette minél több színtéren versenylehetőséghez, így sikerélményhez juttatni diákjait. A mai napig rendszeresen sportol, ezzel is mozgásra sarkallva az ifjúságot.

Stenszky Csaba.

A „Makó Város Biztonságáért” kitüntető címet kapta a várostól Koczkás László rendőr alezredes, a makói rendőrkapitányság vizsgálati osztálya vezetője, aki 1997. július 1-jén kezdte meg rendőri szolgálatát a makói rendőrkapitányság bűnügyi osztályán nyomozói munkakörben, ahol később főnyomozóként, majd kiemelt főnyomozóként dolgozott. Számtalan sikeres felderítés, eredményesen lefolytatott nyomozás kötődik a nevéhez. Munkájával jelentős mértékben hozzájárult a város és térsége közbiztonságának javulásához, a bűncselekmények visszaszorításához, melynek eredményeként a makói rendőrkapitányság bűnügyi mutatói minden évben javuló tendenciát mutattak és mutatnak jelenleg is. Szorgos, áldozatkész munkájával sikerült megszilárdítania a bűnügyi osztály vizsgálati alosztályán, majd a vizsgálati osztályon végzett feladatok jó színvonalú ellátását. Megbízhatósága, becsületessége a szakmája és a közbiztonság iránt példaértékű.

Koczkás László.

A “Makó Város Sportjáért” kitüntető címet az idén Sziebig Mária vehette át, aki 1974 óta dolgozik a Makói Általános Iskolában és annak jogelőd intézményeiben. A Makói Úszó Klub Sportegyesület, valamint az Almási Diák Sportegyesület elnökeként minden erejével népszerűsíti a sport szépségeit, hasznosságát. Lelkes támogatója és szervezője az úszósportnak, akár tömegsportról, akár versenysportról van szó. Neki köszönhető, hogy Makón működik olyan sportegyesület, melynek keretében országos dobogós helyezéseket érnek el a tehetséges ifjú úszók.

Sziebig Mária.

A „Makó Város Közszolgálatáért” kitüntető címet Szászné Mészáros Évának adományozták, aki 1998. június 1. óta a makói polgármesteri hivatal köztisztviselője. Munkába lépése óta a szociális és gyermekvédelmi ellátások területén nyújt segítséget az önkormányzathoz forduló ügyfeleknek. Ezen az érzékenységet, empátiát és nagy türelmet igénylő területen mindig odafigyelve, precízen, a jogszabályi előírásokat betartva segíti őket. Szakmai felkészültsége megkérdőjelezhetetlen, a szociális ellátáshoz kapcsolódó területeken folyamatosan képzi magát. A kollégák között is hamar szakmai tekintélyt szerzett. Jó kapcsolatot tart fenn a városban működő civil segítő szervezetekkel és a nyugdíjas klubokkal is, és szakmai tudásával segíti őket.

Szászné Mészáros Éva.

Az ünnepség szabadtéri koncerttel ért véget, a várva várt tűzijáték azonban az erős szél miatt elmaradt.

Az ünnepség: képekben: