Makó

Makón az elhunytakkal is beköttetnék a szennyvízcsatornát


Korom András – Makó

– Valósággal sokkolt a levél, mely rég elhunyt férjem nevére jött. Le kellett ülnöm, megszédültem a sok felszólítás és figyelmeztetés miatt – panaszolta egy névtelenséget kérő makói olvasónk, aki rég elhunyt férjének a múlt hónap végén küldött – a szennyvízcsatorna rákötésével kapcsolatos – levelet a Makói Szennyvízcsatornázási Társulás vezetője, Ortutay Miklós projektmenedzser. – Előbb sírtam, majd végül elnevettem magam, gondoltam, hogy visszaírok, s közlöm, hogy levelet rossz címre küldték, s kérem, hogy azt a katolikus temető megfelelő parcellájának megfelelő sírhelyére címezzék. A férjem ugyanis sajnos ott nyugszik. Aztán úgy gondoltam, ha nekem morbid is a kapott levél, mégsem lehet arra fekete humorral válaszolni. Úgyis rákötünk a csatornára, ha már befizettük a hozzájárulást – tette hozzá az asszony.

Az elhunyt férje nevére érkezett levél nem egyedi tévedése a társulásnak. Mi több címet is végigjárva győződtünk meg a tévedésekről.

A Nagy Józsefnek, a Balaton utca 10. szám alá írt levél is elkésett. A címzett ugyan 1975-től valóban ebben a házban lakott, de az idén májusban elhunyt. Hiába kerestünk hozzátartozóját, kiderült, a ház már új tulajdonosé. Azaz a levél küldője kétszeresen is tévedett: a címzett már nem él, s a ház sem a családé.

Megkerestük a Makói Járási Hivatalt, mely – ha nem megy önként, végül elrendeli a bekötéseket, s épp ezért másolatot kap minden értesítőről – ahol megtudtuk keddig összesen 141 levél másolatát kapták meg a Makói Szennyvízcsatornázási Társulástól. Amint összevetették az adatokat a népességnyilvántartás adataival kiderült, hogy a levelek címzettjei közül 12-en elhunytak (volt aki még 1998-ban!) ráadásul számos esetben el is írták a neveket. Így lett például Bíró Imre Mihálynéból Bíró Imréné vagy Csizmazia Norbertből Csizmadia Norbert.

A projektmenedzser elnézést kért az érintettektől

– Azon nevek és lakcímek alapján dolgoztunk, melyeket a Makó-Térségi Víziközmű Kft. tart nyilván. A társulás nem fér hozzá a népességnyilvántartás naprakész adataihoz. Éppen ezért ezúton is elnézést kérünk, ha a fenti – rajtunk kívül álló okok miatt – bárkit is megbántottuk, felkavartuk az érzelmeit! – mondta hírportálunknak Ortutay Miklós, a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás projektmenedzsere. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy érdemes a fizetők adatait az esetleges név-, lakcímváltozáskor vagy éppen halálozás miatt bejelenteni a vízműnél is.

A kiküldött levelek egyike. A címzett már nem olvashatta.

Medgyesi Pál csak üzent

Megkerestük ez ügyben Medgyesi Pált, az adatszolgáltató Makó-Térségi Viziközmű Kft. igazgatóját, arról érdeklődve, hogy hogyan lehet az, hogy elhunytakat is fogyasztóként tartanak nyilván, s mit kell az örökösöknek tenniük, hogy átírják nevükre a szerződést. Arra is kíváncsiak lettünk volna, miből eredhetnek a nyilvántartásukban szereplő, fent említett névelírások. Medgyesi Pál az üzenetrögzítőjére mondott üzenetünk utáni reggel visszahívott, majd azt ígérte, hogy ha ma délután 3-kor visszahívjuk, válaszol a kérdéseinkre.

Medgyesi Pál vezérigazgató a víztorony felújításáról még szívesen beszélt…

Helyette azonban végül Marinki Márta tette ezt meg. A Makó-Térségi Víziközmű Kft. ügyfélszolgálati irodavezetője azt írta:

“Vezérigazgató úr megbízásából a következő tájékoztatást adom adatszolgáltatással kapcsolatos érdeklődésére: Ortutay Miklós projektmenedzser kérésére 8 utcát illetően 139 ivóvíz-felhasználói helyet jeleztünk ivóvíz-felhasználói nyilvántartásunk alapján csatornabekötéssel összefüggésben. A nyilvántartás alapja a vízfelhasználóval kötött szolgáltatási szerződés. Ez a szerződés, de a honlapunkon elérhető üzletszabályzat is a vonatkozó 58/2013. számú Kormányrendeletnek megfelelően tartalmazza azt a felhasználói kötelezettséget, hogy a fogyasztó-felhasználó személyében bekövetkezett változást a szolgáltatónak 30 napon belül be kell jelenteni. Ennek a kötelezettségnek a fogyasztók egy része a mi esetünkben épp úgy nem tesz eleget, mint más szolgáltatók irányában. A változás számunkra mindaddig nem bír jelentőséggel, amíg a számlák folyamatosan kiegyenlítésre kerülnek. Így történt ez annál a 6 ingatlannál is, ahol a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulástól a kiküldött körlevelek utáni változásról értesültünk.

A felhasználóink a bejelentéseiket megtehetik írásban vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (cím: 6900 Makó, Tinódi u. 8/A) hétfőtől szerdáig 8-15 óra között, valamint csütörtökön 7-19 óra között.

A víziközmű-szolgáltató nyilvántartásai tehát nagymértékben a fogyasztó-felhasználó adatszolgáltatásától, közreműködésétől függ, mivel a népességnyilvántartási adatokat nem kötelezettségünk felhasználni és nincs is ilyen lehetőségünk. A tőlünk származó adatok felhasználásával kapcsolatban felelősséget nem vállalhatunk.”

 

Legutóbb a gáznál volt hasonló

Hasonló helyzet alakult ki néhány évvel ezelőtt, amikor az akkori kormány bevezette a gázártámogatások rendszerét. Az emberek akkor jelentették át a gázórákat elhunyt hozzátartozóik nevéről a sajátjukra, ugyanis csak az élők vehették igénybe a támogatást.