Hírek

Fokozott fogyasztóvédelmi ellenőrzések a dohányboltokban


Az elmúlt hetekben a sajtóban és az elektronikus médiumok híradásaiban megjelent tudósítások szerint a dohányboltokban – a jogszabály és az új értékesítési rendszer alapvető céljával ellentétesen – több alkalommal előfordult, hogy az üzletek alkalmazottai kérdés nélkül kiszolgálták a 18 éven aluli vásárlót. Jóllehet az eddigi hatósági ellenőrzések során a fogyasztóvédelmi felügyelőségek tapasztalatai nem támasztották alá, hogy általános jelenségről lenne szó (a felügyelőségekhez ilyen tartalmú panaszbejelentés sem érkezett), a hatóságok a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-vel együttműködve hétfő óta – az átmeneti, „türelmi” idő lejártát követően – fokozott ellenőrzéseket tartanak a dohányboltokban, kiemelt figyelemmel azokra a körzetekre és üzletekre, amelyek a híradásokban, illetve a hatósághoz érkező közvetlen jelzésekben szerepelnek.

Figyelemmel arra, hogy az előírások alapvető célja a dohányzásnak a fiatalkorúak körében történő visszaszorítása, ennek érdekében a fiatalkorúak dohánytermékhez jutásának megakadályozása, a hatóság kiemelt figyelmet szentel a legfontosabb előírások betartásának ellenőrzésére.

A napokban lefolytatott ellenőrzések eredménye szerint a próbavásárlással érintett üzletek 21 százaléka adott el cigarettát fiatalkorúnak: ez az adat a korábbi évek jellemzően 50 százalékot meghaladó kifogásolási arányához képest jelentős javulást mutat.

Pozitív tapasztalat, hogy a felügyelők a kilétük felfedését megelőzően több esetben is észlelték, hogy a kereskedő felhívta az éppen belépő vásárlót életkora igazolására, és aki 18 éven alulinak bizonyult, azt felszólították az üzlet elhagyására.

A jogszabály hatályba lépését követő első két hétben lefolytatott több mint 100 ellenőrzött egység 63 százalékában találtak a felügyelőségek munkatársai a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettséggel összefüggő hiányosságot, melyek korrigálására a helyszíni ellenőrzések során felhívták a vállalkozók figyelmét.

A következő hetek ellenőrzései kifejezetten a 18 éven aluliak kiszolgálására koncentrálnak, amelynek során a felügyelőségek munkatársai fiatalkorúak bevonásával ellenőrzik a jogszabályi tilalom betartását.

A fogyasztóvédelmi hatóság – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján – az olyan vállalkozást, amely az idézett tilalmakat megszegi, bírság kiszabásával sújtja, a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. pedig a hatóság adatközlésének eredményeképpen a koncesszió visszavonására is jogosult.

EH